Päkintie

Päkintie 32
49220 Siltakylä
Suomi

puh. 045 6579 679

Ajankohtaista

Palvelemme normaalisti koronavirukseen liittyvät varotoimet huomioiden. Läheiset voivat vierailla toimipisteessämme rajoitetusti. Ota etukäteen yhteyttä puhelimitse toimipisteen numeroon vierailusta sopimiseksi. Lue lisää A-klinikka Oy:n palveluissa noudatettavista varotoimista.

Palvelumme

A-klinikkakoti tarjoaa osittain toimintakykyisille päihde- ja mielenterveysongelmaisille valvotun ympäristön päihteettömän elämäntavan tukemiseksi. Toiminnan tarkoituksena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja auttaa elämänhallinnassa.

Henkilökunta vastaa arjen pyörittämisestä ja asukkaiden lääkehoidosta sekä seuraa heidän fyysistä ja psyykkistä terveydentilaansa. A-klinikkakoti tarjoaa ravintopalvelun sekä tukea ja ohjausta arkipäivän asioissa, päihteettömyydessä ja omatoimisuudessa.

Henkilökunta on paikalla arkisin klo 8–20, viikonloppuisin ja pyhinä klo 8–18. A-klinikkakodissa on 17 paikkaa.

Miten palveluun pääsee

Asiakkaat voivat ohjautua A-klinikkakotiin omatoimisesti, omaisen toimesta, muun päihdehuollon laitoksen kautta, kunnan päihdetyöntekijän tai sosiaalityöntekijän kautta, sairaalasta tai muusta laitoksesta.

Uutta asiakkuutta suunniteltaessa järjestetään tapaaminen, missä kartoitetaan hoidon tarvetta, arvioidaan A-klinikkakodissa asumisessa selviytymistä ja asiakkaan hoitomotivaatiota. Asiakas tarvitsee palveluun kunnan maksusitoumuksen.

A-klinikkakoti on toiminut aiemmin nimillä Kiviniemikoti ja Kuntoutumiskoti Pyhtää.

Mitä hoidossa tavoitellaan

A-klinikkakodin toimintaa ohjaavat asumispalvelusopimuksen säännöt ja omahoitajan ja asiakkaan yhdessä laatima ja 4–6 kuukauden välein päivittämä, henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Toiminnassa käytetään elementtejä yhteisöhoidollisesta menetelmästä, jossa asukkaat tukevat toinen toistaan vertaistuella ja yhteisöllisyydellä.

Erilaisten mittareiden avulla kartoitetaan ja arvioidaan muun muassa asiakkaan toimintakykyä, muistia ja päihderiippuvuutta. Käytettäviä mittareita ovat mm. SDS, Pompidou, Missä mennään -kysely ja Paradise 24fin.

A-klinikkakodin palvelun sopivuutta asiakkaalle arvioidaan tarvittaessa tilanteen mukaan. Jos palvelut eivät ole asiakkaalle sopivia, hän voi muuttaa joko kevyemmin tuettuun asumismuotoon tai asumiseen, jossa tarjotaan enemmän tukea. Asumisjakson päättämisestä sovitaan yhteisesti vähintään kahta viikkoa aiemmin.

Oiva-sinetti

Sivun lyhytosoite
a-klinikka.fi/a-klinikkakoti-palveluasuminen-pyhtaa
Jaa tämä sivu