Back to top

A-klinikkakoti tehostettu palveluasuminen Pyhtää

Vanhaniementie 76
48300 Kotka

puh. 045 6575 791
fax (05) 2281 506

A-klinikkakodissa noudatetaan varotoimia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Ulkopuoliset eivät toistaiseksi voi vierailla toimipisteessämme. Lue lisää.


Tehostetun palveluasumisen A-klinikkakoti palvelee ikääntyneitä päihdeongelmaisia, joilla on päihderiippuvuutensa vuoksi vaikeuksia sopeutua muihin asumispalveluyksiköihin. Yksikkö tarjoaa päihteettömän asuinympäristön, jossa asukkaita hoitaa ja ohjaa päihdetyöhön koulutettu henkilökunta.

Perushoitotyön, huolenpidon ja kodinhoitopalveluiden lisäksi vastataan asiakkaiden erityistarpeisiin päihde- ja mielenterveysongelmien hoidossa. Perushoitotyöhön sisältyvät henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, turvallinen lääkehoito, ravitsemuksesta huolehtiminen, kodinhoidolliset tehtävät ja kodin ulkopuolinen asiointi. Tavoitteena on ylläpitää asukkaan omatoimisuutta. Asukkaita autetaan ja seurataan arkipäivän toiminnoissa. 

Yksikössä toteutetaan myös lyhytaikaista palveluasumista intervallihoitojaksoina, joka on suunnattu kotona asuville päihdeongelmaisille, jotka tarvitsevat 1–3 kuukauden pituisen tai pidemmän katkaisu- ja kuntoutushoidon jakson. Tavoitteena on akuutin päihdekierteen katkaisu, vuorokausirytmin palauttaminen, ravitsemuksen ja liikkumisen monipuolistaminen sekä kokonaistilanteen selvittely ja jatkohoidon järjestäminen.

Miten palveluun pääsee

Yksikköön hakeudutaan asuinkunnan maksusitoumuksella. Kunnissa SAS-työryhmät päättävät asiakkaiden hoidon tarpeen arvioinnista ja sijoittamisesta A-klinikkakotiin kirjallisella palvelu- ja maksupäätöksellä. Kotkalaiset saavat lyhytaikaispaikkoihin maksusitoumuksen Kotkan Miepä-keskuksesta tai vammaispalvelusta.

Palvelu on toiminut aiemmin nimillä Palvelutalo, Leporanta ja Kesärantakoti.

Mitä hoidossa tavoitellaan

Hoidon alkaessa asukkaan kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jota päivitetään 4–6 kuukauden välein. Yksilöllisten tavoitteiden lisäksi hoidossa tavoitellaan päihteettömyyttä, fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitämistä sekä perussairauksien hyvää hoitoa ja terveyden edistämistä.

Toimintakyvyn arvioinnin pohjalta todetaan asukkaan tarpeet ja hoidon tavoitteet, niiden toteutukseen liittyvät menetelmät ja arviointi. Asukkaiden toimintakykyä mitataan erilaisin mittarein. Säännöllisesti käytössä on MMSE, Bergin tasapainotesti, Katz-indeksi, SDS, Missä mennään -kysely ja Paradise 24fin.

A-klinikkakodin toiminta pohjautuu alkoholin aiheuttamien sairauksien erityistarpeiden ymmärtämiseen, henkilökunnan tietotaitoon sekä kuntoutukselliseen ja yksilölliseen työtapaan. Yhteistyötä tehdään eri palvelutuottajien, omaisten ja läheisten kanssa.

Hoitoa verkossa

Hoitoa on saatavilla myös verkossa ajasta ja paikasta riippumatta.

Verkkoterapia on tarkoitettu alkoholinkäytön vähentämiseen ja lopettamiseen. Hoidon voi maksaa itse, jolloin ajan verkkoterapian aloitukseen voi varata netistä. Jos haluat selvittää, voiko asuinkuntasi myöntää maksusitoumuksen verkkoterapiaa varten, ota yhteyttä. Voit kysyä lähetettä verkkoterapiaamme myös työterveydestäsi.

Etävastaanotolla pääset keskustelemaan ammattilaisen kanssa omalta kotisohvaltasi käsin. Olet tervetullut etävastaanotolle esimerkiksi silloin, jos oma tai läheisesi alkoholinkäyttö mietityttää, sinulla on ongelmia pelaamisen kanssa tai tarvitset tukea elämäntilanteeseesi. Etävastaanotot ovat maksullisia ja voit varata niitä netistä yksittäin.

Kaikki digitaaliset palvelumme löydät osoitteesta hoitoaverkossa.fi.

Sivun lyhytosoite 
a-klinikka.fi/a-klinikkakoti-tehostettu-palveluasuminen-pyhtaa