Pyhtään Vanhaniementie

Vanhaniementie 76
48300 Kotka
Suomi

puh. 045 657 5791
fax (05) 2281 506

Ajankohtaista

Palvelemme normaalisti koronavirukseen liittyvät varotoimet huomioiden. Läheiset voivat vierailla toimipisteessämme rajoitetusti ulkotiloissa. Ota etukäteen yhteyttä puhelimitse toimipisteen numeroon vierailusta sopimiseksi. Lue lisää A-klinikka Oy:n palveluissa noudatettavista varotoimista.

Palvelumme

Tehostetun palveluasumisen A-klinikkakoti palvelee päihdeongelmaisia, jotka päihdeongelmansa vuoksi tarvitsevat ympärivuorokautista asumispalvelua. A-klinikkakoti tarjoaa päihteettömän asuinympäristön, jossa asukkaita hoitaa ja ohjaa päihdetyöhön koulutettu henkilökunta.

Yksikössä toteutetaan myös lyhytaikaista palveluasumista päihdeongelmaisille, jotka tarvitsevat 1–3 kuukauden pituisen hoitojakson. Tavoitteena on akuutin päihdekierteen katkaisu, vuorokausirytmin palauttaminen, ravitsemuksen ja liikkumisen monipuolistaminen sekä kokonaistilanteen selvittely ja jatkohoidon järjestäminen.

Miten palveluun pääsee

Tehostettuun palveluasumiseen hakeudutaan asuinkunnan maksusitoumuksella. Kymsoten alueella erityisryhmien asumispalveluihin pääsystä päättää asiakas- ja palveluohjaus.

Palvelu on toiminut aiemmin nimillä Palvelutalo Pyhtää, Leporanta ja Kesärantakoti.

Mitä hoidossa tavoitellaan

Palvelun tavoitteena on tukea päihteettömyyttä ja vastata asiakkaiden erityistarpeisiin päihde- ja mielenterveysongelmien hoidossa. Kuntouttavalla työotteella ylläpidetään asukkaan omatoimisuutta ja asiakasta autetaan ja seurataan arkipäivän toiminnoissa.

Perushoitotyöhön sisältyvät henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, turvallinen lääkehoito, ravitsemuksesta huolehtiminen, kodinhoidolliset tehtävät ja kodin ulkopuolinen asiointi.

Hoidon alkaessa asukkaan kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jota päivitetään vähintään kuuden kuukauden välein. Yksilöllisten tavoitteiden lisäksi hoidossa tavoitellaan päihteettömyyttä, fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitämistä sekä perussairauksien hyvää hoitoa ja terveyden edistämistä.

Toimintakyvyn arvioinnin pohjalta todetaan asukkaan tarpeet ja hoidon tavoitteet, niiden toteutukseen liittyvät menetelmät ja arviointi. Asukkaiden toimintakykyä mitataan erilaisin mittarein. Säännöllisesti käytössä on MMSE, Bergin tasapainotesti, Katz-indeksi, SDS, Missä mennään -kysely ja Paradise 24fin.

A-klinikkakodin toiminta pohjautuu alkoholin aiheuttamien sairauksien erityistarpeiden ymmärtämiseen, henkilökunnan tietotaitoon sekä kuntoutukselliseen ja yksilölliseen työtapaan. Yhteistyötä tehdään eri palvelutuottajien, omaisten ja läheisten kanssa.

Yhteystiedot

Toimipisteen puhelinnumero on 045 657 5791.

Palvelusta vastaa palveluesimies Lotta Kontra, [email protected], puh. 045 657 5794.

Sivun lyhytosoite
a-klinikka.fi/a-klinikkakoti-tehostettu-palveluasuminen-pyhtaa
Jaa tämä sivu