Pyhtään Vanhaniementie

Vanhaniementie 76
48300 Kotka
Suomi

puh. 045 657 5791

Tehostetun palveluasumisen A-klinikkakoti palvelee päihdeongelmaisia, jotka päihdeongelmansa vuoksi tarvitsevat ympärivuorokautista asumispalvelua.

Palvelumme

A-klinikkakoti tarjoaa päihteettömän asuinympäristön, jossa asukkaita hoitaa ja ohjaa päihdetyöhön koulutettu henkilökunta.

Yksikössä toteutetaan myös lyhytaikaista palveluasumista päihdeongelmaisille, jotka tarvitsevat 1–3 kuukauden pituisen hoitojakson. Tavoitteena on akuutin päihdekierteen katkaisu, vuorokausirytmin palauttaminen, ravitsemuksen ja liikkumisen monipuolistaminen sekä kokonaistilanteen selvittely ja jatkohoidon järjestäminen.

Samassa rakennuksessa toimii myös A-klinikkakoti palveluasuminen Pyhtää.

Miten palveluun pääsee

Tehostettuun palveluasumiseen hakeudutaan asuinkunnan maksusitoumuksella. Kymsoten alueella erityisryhmien asumispalveluihin pääsystä päättää asiakas- ja palveluohjaus.

Mitä hoidossa tavoitellaan

Tavoitteena on mielenterveyttä tukeva ja päihteettömyyteen tähtäävä turvallinen asuminen, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen, terveyden edistäminen sekä perussairauksien hyvä hoito. Toiminta pohjautuu päihde- ja mielenterveysasiakkaiden erityistarpeiden ymmärtämiseen ja henkilökunnan tietotaitoon sekä kuntoutukselliseen ja yksilölliseen työtapaan.

Hoitoon kuuluu tavoitteiden saavuttamisessa tukeminen, omahoitajatyöskentely, turvallinen lääkehoito, taloudellisissa asioissa avustaminen, asiakkaan henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa avustaminen, ravitsemuksesta huolehtiminen, kodin ulkopuolinen asiointi ja viriketoiminta. Lisäksi asiakasta tuetaan arjen askareissa kodinhoidollisissa tehtävissä ja pyykkihuollossa avustaen asiakkaan toimintakyvyn mukaisesti. Hoitotyön tarkoituksena on asiakkaan omatoimisuuden ylläpitäminen ja terveyden edistäminen.

Hoidon alkaessa asiakkaan kanssa tehdään päihdehuollon toteuttamisen suunnitelma, jota päivitetään vähintään kuuden kuukauden välein.

Toimintakyvyn arvioinnin pohjalta todetaan asukkaan tarpeet ja hoidon tavoitteet, niiden toteutukseen liittyvät menetelmät ja arviointi. Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan erilaisten mittarien avulla, kuten MMSE, SDS ja Paradise24fin. Asiakkaan tilanteen mukaan voidaan käyttää myös Bergin tasapainotestiä, Katz-indeksiä, Missä mennään -kyselyä sekä masennustestiä.

A-klinikkakodin toiminta pohjautuu alkoholin aiheuttamien sairauksien erityistarpeiden ymmärtämiseen. Yhteistyötä tehdään eri palvelutuottajien, omaisten ja läheisten kanssa.

Yhteystiedot

Toimipisteen puhelinnumero on 045 657 5791.

Palvelusta vastaa palveluesimies Lotta Kontra, [email protected], puh. 045 657 5794.

Palvelu on toiminut aiemmin nimillä Palvelutalo Pyhtää, Leporanta ja Kesärantakoti.

Oiva-sinetti

Sivun lyhytosoite
a-klinikka.fi/a-klinikkakoti-tehostettu-palveluasuminen-pyhtaa
Jaa tämä sivu