Back to top

Vieroitushoitoyksikkö Tampere

Vipusenkatu 6
33530 Tampere

puh. 010 506 5550 (ajanvaraukset ja neuvonta ma–pe 8–18)

Vieroitushoitoyksikkö palvelee täysi-ikäisiä asiakkaita, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa alkoholista, huumeista tai lääkkeistä vieroittautumiseen. Tarjoamme myös korvaushoidon palveluja ja yli 65-vuotiaille suunnattuja palveluja.

Asiakkaat osallistuvat vieroitushoitoyksikön päiväohjelmaan, johon sisältyvät aamu- ja iltakokous, keskusteluryhmä, ulkoilu- ja toiminnallinen ryhmä sekä ruokailut. Yksilökeskusteluita on mahdollisuus käydä työntekijöiden sekä kokemusasiantuntijan kanssa. Rentoutuksen tukena asiakkailla on mahdollisuus kokeilla viiden pisteen korva-akupunktiota. Hoidon aikana voi osallistua myös yksikössä kokoontuviin AA- ja NA-ryhmiin sekä tutustua A-killan toimintaan.

Asiakkaan tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti läheiset ja viranomaisverkostot mukaan lukien. Jokaiselle asiakkaalle tehdään jatkohoitosuunnitelma, jossa asetetaan hoidolliset tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Omaan hoitoon osallistuminen on asiakkaalle oikeus ja velvollisuus ja siksi kaikessa päiväohjelman mukaisessa toiminnassa on oltava läsnä.

Vieroitushoitoyksikön yhteydessä toimivat A-klinikkayhteisö ja A-klinikka.

Miten hoitoon pääsee

Hoidon aloitus edellyttää valmistelua ja suunnittelua asiakkaan kotikunnan kanssa. Lähettävä taho voi olla esimerkiksi päihdepalvelut, sairaala, työterveyshuolto tai sosiaalipalvelut. Hoidon voi maksaa myös itse, jolloin hoitoon voi hakeutua ottamalla suoraan yhteyttä hoitokoordinaattoriin.

A-klinikka Oy:n ajanvaraus ja neuvonta palvelee arkisin kello 8–18 numerossa 010 506 5550. Palvelemme myös sähköpostitse [email protected].

Puhelujen hinnat asiakaspalvelunumeroon 010 506 5550 kaikkialta Suomesta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv 24 %). Puheluhinnat ovat samat kiinteän verkon lankaliittymästä ja matkapuhelimesta soitettaessa. Asiakaspalvelusta eteenpäin välitetty puhelu on lisämaksuton.

Vieroitushoitoyksikön työntekijät ovat tavoitettavissa ympäri vuorokauden numerossa 040 136 8704.

Kun tulet hoitoon, ota mukaan lääkärin määräämät lääkkeesi. Kaupassa pääset käymään kahdesti viikossa. Vieroitushoitoyksikköön pääsee kaupungin busseilla 17, 25 ja 37 (Hakametsän pysäkki).

Palvelumme

Vieroitushoito on tarkoitettu alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttäjille. Vieroitushoidon tavoitteena on katkaista asiakkaan päihdekierre turvallisesti, lievittää vieroitusoireita, huolehtia asiakkaan perustarpeista ja luoda edellytyksiä kuntoutumiselle hoitosuunnitelman mukaisesti. Alkoholivieroitus kestää tyypillisesti 3–14 vuorokautta ja huume- sekä lääkevieroitus 14 vuorokautta. Hoidon tukena käytetään yksilöllisesti lääkehoitoa.

Avojatko on tarkoitettu asiakkaille, joiden vieroitushoidossa aloitettua lääkevieroitusta voidaan jatkaa avohoidon käynneillä. Lääkäri tekee asiakkaalle lääkevieroitussuunnitelman, johon sisältyy avohoitokäynnit sovitusti 1–7 kertaa viikossa noin 1–2 kuukauden ajan. Käynti kestää 2–3 tuntia ja siihen voidaan sisällyttää yksilökeskusteluja, hoitoryhmiä tai ruokailuja. Tavoitteena on tukea vieroituksen onnistumista ja mahdollistaa muissa palveluissa asiointi.

Kriisijakso on tarkoitettu päihdeongelmaisille, joilla on toistuvia asiointeja Acutassa tai muissa erikoissairaanhoidon palveluissa. Tyypillisesti kyse on 2–7 vuorokauden laitoshoidon jaksosta, jonka tarkoituksena on tilanteen rauhoittaminen ja päihdekierteen katkaisu. Tavoitteena on asiakkaan ohjaaminen ja sitouttaminen avohoidon palveluihin. Kriisijaksoon sisältyvät lääkäripalvelut ja mahdollisuus järjestää hoitopalaveri ohjaavan tahon kanssa.

Yli 65-vuotiaille suunnatut palvelut on tarkoitettu asiakkaille, joiden toimintakyky ja kotona selviytyminen ovat heikentyneet päihteiden käytön seurauksena. Lähettävän tahon kanssa tehdään asiakkaalle yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Hoitoaika voidaan yksilöllisesti ja tarpeen mukaan sopia riittävän pitkäksi, jotta se tukisi kotona asuvien ikääntyneiden päihteettömyyttä ja mahdollistaisi toimintakyvyn kohentumisen.

Korvaushoidon aloitus tai lääkkeen vaihto. Korvaushoidon palvelut on tarkoitettu korvaushoitopäätöksen saaneille asiakkaille, joilla täyttyvät opioidiriippuvuuden diagnostiset kriteerit. Ympärivuorokautisessa laitoshoidossa tehdään turvallisesti korvaavan lääkkeen aloitus tai vaihto sekä lääkityksen tasapainotus. Yleisin hoitoaika on 14 vuorokautta. Hoitoon liittyvät linjaukset sovitaan tulopäivän hoitosuunnittelussa. Hoidon aikana lääkkeen vaikuttavuutta arvioidaan päivittäin lääkärin ja sairaanhoitajan toimesta sekä kliinisen opioidivieroitusmittarin avulla. Hoidon yhteydessä pidetään jatkohoitoon liittyvä siirtopalaveri asiakkaan jatkohoitoyksikön kanssa.

Korvaushoidon tehostejakso on suunnattu korvaushoidossa oleville asiakkaille, joilla on ollut avohoidon aikana oheiskäyttöä tai joiden elämäntilanne on muutoin kriisiytynyt. Tyypillisesti kyse on 14 vuorokauden laitoshoitojaksosta. Hoitojakson aikana käytetään vieroitushoitolääkkeiden lisäksi lääkityksenä asiakkaan omaa korvaushoitolääkettä. Hoitojakso suunnitellaan yhteistyössä lähettävän tahon kanssa, ja hoitoon sisältyy tarvittavat yhteistyö- ja omahoitajatapaamiset. Tavoitteena on oheiskäytön lopettaminen tai elämänkriisin käsittely sekä asiakkaan sitouttaminen takaisin korvaushoitoon.

Opioidiavusteisesta vieroitushoidosta sovitaan aina etukäteen oman kunnan ja lähettävän tahon kanssa. Hoito on tarkoitettu vain opioidiriippuvaisille henkilöille. Vieroitushoitoyksikön lääkäri tekee lopullisen arvion siitä, voidaanko opioidiavusteinen hoito aloittaa. Suboxone-avusteinen vieroitus kestää enimmillään 6 vuorokautta laskevin lääkeannoksin, sen jälkeen käytetään normaalia huumevieroituslääkitystä. Hoitojakso kestää 14–21 vuorokautta. Tavoitteena on tukea asiakasta muutoksen aloittamisessa ja sitouttaa hoitoon.

Henkilökuntamme

Vieroitushoitoyksikön työntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, ohjaajia, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijä, lääkäri, hoitokoordinaattori, palveluesimies, siistijä ja ruokapalvelutyöntekijät.

Vieroitushoitoyksikkö toimi aikaisemmin nimellä Tampereen kuntoutumiskeskus. Se tunnettiin myös nimellä Vipunen.

Hoitoa verkossa

Hoitoa on saatavilla myös verkossa ajasta ja paikasta riippumatta.

Verkkoterapia on tarkoitettu alkoholinkäytön vähentämiseen ja lopettamiseen. Tampereen ja Oriveden asukkaat voivat hakeutua verkkoterapiaan Tampereen kaupungin Ensiohjaus Ension tai päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasohjausyksikön kautta. Jos haluat selvittää, voiko oma asuinkuntasi myöntää maksusitoumuksen verkkoterapiaa varten, ota yhteyttä. Hoidon voi maksaa myös itse, jolloin ajan verkkoterapian aloitukseen voi varata netistä. Voit kysyä lähetettä verkkoterapiaamme myös työterveydestäsi.

Etävastaanotolla pääset keskustelemaan ammattilaisen kanssa omalta kotisohvaltasi käsin. Olet tervetullut etävastaanotolle esimerkiksi silloin, jos oma tai läheisesi alkoholinkäyttö mietityttää, sinulla on ongelmia pelaamisen kanssa tai tarvitset tukea elämäntilanteeseesi. Etävastaanotot ovat maksullisia ja voit varata niitä netistä yksittäin.

Kaikki digitaaliset palvelumme löydät osoitteesta hoitoaverkossa.fi.

Sivun lyhytosoite 
a-klinikka.fi/vieroitushoitoyksikko-tampere