Tampereen Vipusenkatu

Vipusenkatu 6
33530 Tampere
Suomi

Katso sijaintimme kartalla

puh. 010 506 5550 (asiakaspalvelun aukioloajat ma–ke 8–16, to 8–15 ja pe 8–16)

puh. 040 136 8712 (24/7)

Avoinna

Ympäri vuorokauden

Vieroitushoitoyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa alkoholista, huumeista tai lääkkeistä vieroittautumiseen. Tarjoamme myös korvaushoidon palveluja ja yli 65-vuotiaille suunnattuja palveluja. Palvelemme täysi-ikäisiä asiakkaita.

Miten hoitoon pääsee

Hoitoon voidaan ohjata esimerkiksi päihdepalveluista, sosiaalipalveluista, sairaalasta tai työterveyshuollosta. Palvelut on mahdollista maksaa myös itse, jolloin hoitoon voi hakeutua ottamalla suoraan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Neuvonta ja paikkavaraukset A-klinikka Oy:n asiakaspalvelusta numerosta 010 506 5550. Tavoitat asiakaspalvelun myös sähköpostitse [email protected]. Asiakaspalvelun aukioloaikojen ulkopuolella voit ottaa yhteyttä yksikön numeroon 040 136 8712 (24/7).

Vieroitushoito

Vieroitushoito on tarkoitettu alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttäjille. Vieroitushoidon tavoitteena on katkaista asiakkaan päihdekierre turvallisesti, lievittää vieroitusoireita, huolehtia asiakkaan perustarpeista ja luoda edellytyksiä kuntoutumiselle hoitosuunnitelman mukaisesti.

Alkoholivieroitus kestää tyypillisesti 3–14 vuorokautta ja huume- sekä lääkevieroitus 14 vuorokautta. Hoidon tukena käytetään yksilöllisesti lääkehoitoa.

Asiakkaat osallistuvat vieroitushoitoyksikön päiväohjelmaan, johon sisältyvät aamu- ja iltakokous, keskusteluryhmä, ulkoilu- ja toiminnallinen ryhmä sekä ruokailut. Yksilökeskusteluja on mahdollista käydä työntekijöiden ja kokemusasiantuntijan kanssa.

Omaan hoitoon osallistuminen on asiakkaalle oikeus ja velvollisuus ja siksi kaikessa päiväohjelman mukaisessa toiminnassa on oltava läsnä. Hoidon aikana voi halutessaan osallistua myös yksikössä kokoontuviin AA- ja NA-ryhmiin sekä tutustua A-killan toimintaan.

Asiakkaan tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti läheiset ja verkostot mukaan lukien. Jokaiselle asiakkaalle tehdään jatkohoitosuunnitelma, jossa asetetaan hoidolliset tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa.

Avohoitokäynnit

Avojatko on tarkoitettu asiakkaille, joiden vieroitushoidossa aloitettua lääkevieroitusta voidaan jatkaa avohoidon käynneillä. Lääkäri tekee asiakkaalle lääkevieroitussuunnitelman, johon sisältyy avohoitokäynnit sovitusti 1–7 kertaa viikossa noin 1–2 kuukauden ajan.

Avohoitokäynti kestää 2–3 tuntia ja siihen voidaan sisällyttää yksilökeskusteluja, hoitoryhmiä tai ruokailuja. Tavoitteena on tukea vieroituksen onnistumista ja mahdollistaa muissa palveluissa asiointi.

Kriisijakso

Kriisijakso on tarkoitettu päihdeongelmaisille, joilla on toistuvia asiointeja Acutassa tai muissa erikoissairaanhoidon palveluissa. Tavoitteena on asiakkaan ohjaaminen ja sitouttaminen avohoidon palveluihin.

Tyypillisesti kyse on 2–7 vuorokauden laitoshoidon jaksosta, jonka tarkoituksena on tilanteen rauhoittaminen ja päihdekierteen katkaisu. Kriisijaksoon sisältyvät lääkäripalvelut ja mahdollisuus järjestää hoitopalaveri ohjaavan tahon kanssa.

Yli 65-vuotiaille suunnatut palvelut

Yli 65-vuotiaille suunnatut palvelut on tarkoitettu asiakkaille, joiden toimintakyky ja kotona selviytyminen ovat heikentyneet päihteiden käytön seurauksena.

Hoidon tavoitteena on tukea kotona asuvan ikääntyneen päihteettömyyttä ja mahdollistaa toimintakyvyn kohentuminen. Lähettävän tahon kanssa tehdään asiakkaalle yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma.

Korvaushoitopalvelut

Korvaushoidon aloitus, lopetus tai lääkkeen vaihto on tarkoitettu korvaushoitopäätöksen saaneille asiakkaille, joilla täyttyvät opioidiriippuvuuden diagnostiset kriteerit. Ympärivuorokautisessa laitoshoidossa tehdään turvallisesti korvaavan lääkkeen aloitus, lopetus tai vaihto sekä lääkityksen tasapainotus. Yleisin hoitoaika on 14 vuorokautta.

Korvaushoidon aloitukseen tai lääkkeen vaihtoon liittyvät linjaukset sovitaan paikkavarausta tehdessä. Hoidon aikana lääkkeen vaikuttavuutta arvioidaan päivittäin lääkärin ja sairaanhoitajan toimesta sekä kliinisen opioidivieroitusmittarin avulla. Hoidon yhteydessä pidetään jatkohoitoon liittyvä siirtopalaveri asiakkaan jatkohoitoyksikön kanssa.

Korvaushoidon tehostejakso on tarkoitettu korvaushoidossa oleville asiakkaille, joilla on ollut avohoidon aikana oheiskäyttöä tai joiden elämäntilanne on muutoin kriisiytynyt. Tyypillisesti kyse on 14 vuorokauden vieroitushoitojaksosta. Hoitojakson aikana käytetään vieroitushoitolääkkeiden lisäksi lääkityksenä asiakkaan omaa korvaushoitolääkettä.

Tehostejakso suunnitellaan yhteistyössä lähettävän tahon kanssa, ja hoitoon sisältyy tarvittavat yhteistyötapaamiset. Tavoitteena on oheiskäytön lopettaminen tai elämänkriisin käsittely sekä asiakkaan sitouttaminen takaisin korvaushoitoon.

Korvaushoitopalveluihin sisältyy myös opioidiavusteinen vieroitushoito, josta sovitaan aina etukäteen lähettävän tahon kanssa. Hoito on tarkoitettu vain opioidiriippuvaisille henkilöille. Vieroitushoitoyksikön lääkäri tekee lopullisen arvion siitä, voidaanko opioidiavusteinen hoito aloittaa.

Opioidiavusteinen vieroitus kestää enimmillään 6 vuorokautta laskevin lääkeannoksin, sen jälkeen käytetään normaalia huumevieroituslääkitystä. Hoitojakso kestää 14–21 vuorokautta. Tavoitteena on tukea asiakasta muutoksen aloittamisessa ja sitouttaa hoitoon.

Hyvä tietää hoitoon tullessa

  • Vieroitushoitoyksikköön pääsee kaupungin busseilla 17, 25 ja 37 (Hakametsän pysäkki).
  • Ota mukaan ainoastaan välttämättömimmät henkilökohtaiset tavarasi ja kaksi vaatekertaa. Myös passi tai henkilökortti sekä pankkitunnukset on hyvä olla mukana.
  • Jos sinulla on lääkehoitoa vaativia perussairauksia, ota käyttämäsi lääkkeet mukaan.
  • Vaatteet pestään tai lämpökäsitellään hoidon alussa, joten mukavat arkivaatteet ovat sopivat. Vaatteita, jotka eivät kestä lämpökäsittelyä, ei kannata ottaa mukaan. Vaatteita on mahdollista pesettää hoidon aikana.
  • Liinavaatteet sekä tarvittaessa hygieniatarvikkeet ja vaihtovaatteet saa hoitojakson ajaksi yksiköstä. Voit myös ottaa mukaan omat hygieniatarvikkeesi.
  • Jos tuot yksikköön elintarvike- tai tupakkapakkauksia, niiden tulee olla avaamattomia. Yksikköön ei saa tuoda energiajuomia. Kaupassa on mahdollista käydä kahdesti viikossa.
  • Toivomme, että jätät kannettavat tietokoneet, tabletit ja soittimet kotiin. Yksikössä on yhteiskäytössä oleva tietokone nettiyhteydellä.
  • Vieroitushoitoyksikössä ei pääsääntöisesti oteta vastaan vieraita.

Henkilökuntamme

Vieroitushoitoyksikön työntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, ohjaajia, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijä, lääkäri ja palveluesimies. Tavoitat työntekijät numerosta 040 136 8712.

Vieroitushoitoyksikön yhteydessä toimii A-klinikkayhteisö. Vipusenkadun palvelut toimivat aiemmin nimellä Tampereen kuntoutumiskeskus. Ne tunnettiin myös nimellä Vipunen.

Sivun lyhytosoite
a-klinikka.fi/vieroitushoitoyksikko-tampere
Jaa tämä sivu