Päihteitä käyttävien raskaana olevien äitien ja vauvaperheiden hoidon jatkuvuuteen panostettava

Päihdesairaalan perhekuntoutus

Suomen ainoassa Päihdesairaalassa on viime vuosina kehitetty päihteitä käyttävien raskaana olevien äitien ja vauvaperheiden hoitopolkuja. Hoitopolkujen jatkuvuus on erityisen tärkeää nyt, kun hyvinvointialueiden palveluketjut hakevat paikkaansa.

Päihdesairaalan perhekuntoutuksessa hoidetaan odottavia äitejä ja vauvaperheitä eri puolilta Suomea. Sairaalassa on kehitetty yhteistyössä hoitoon lähettävien tahojen kanssa malli, jolla turvataan hoitopolun jatkuminen laitoshoitojakson jälkeen.

”Raskausaikana tai vauvaperheissä tapahtuvasta päihteiden käytöstä ei ole valtakunnallista tilastoa. Jo tämän erityisryhmän tunnistamisessa ja tavoittamisessa on haasteita. Siksi Päihdesairaalassa haluamme osaltamme vahvistaa hoitopolkuja”, kertoo A-klinikka Oy:n palvelujohtaja Suvi Salonen.

Päihdesairaalan perhekuntoutuksen mallia on kehitetty valtionavustuksen tuella vuosina 2020–2022. Viime vuonna malli vakiinnutettiin osaksi perhekuntoutuksessa tarjottavaa hoitoa ja mallin mukainen ennakkoverkosto toteutui lähes kaikkien asiakasperheiden kanssa.

Yhteistyötä hoidon jatkuvuuden ja saumattomuuden takaamiseksi

”Kun palvellaan tällaista erityisryhmää, on todella tärkeää, että kokonaisuudesta tulee selkeä niin perheelle kuin perheen hoitoon osallistuville tahoille”, Suvi Salonen sanoo.

Hankkeessa kerätty palaute on osoittanut, että yhteistyökumppanit pitävät uuden mallin tarjoamaa ennakkoverkostoa toimivana. Kokemus on ollut, että hoidon yhteisestä suunnittelusta hyötyvät koko perhe, avohoitopalvelut ja lastensuojelu.

”Yhteistyö myös lisää perheen luottamusta hoitaviin tahoihin, mikä osaltaan tukee hoidon onnistumista. Perheelle syntyy kokemus kuulluksi tulemisesta ja heitä pystytään huomioimaan aiempaa paremmin hoidon suunnittelussa.”

Laitosmuotoista hoitoa tarvitaan jatkossakin

Päihdesairaalan perhekuntoutuksessa hoidetaan vanhemman päihdeongelmaa, tarjotaan tukea vanhemmuuteen ja turvataan lasten hyvinvointi. Vanhemman hoidon tarve voi liittyä alkoholiin, lääkkeisiin, huumeisiin tai useampaan päihteeseen.

”Terveyspalveluissa painotetaan nykyisin paljon avohoitopalveluja. Kun kyse on näin haavoittuvaisesta erityisryhmästä kuin odottavista äideistä ja vauvaperheistä, päihdehoidon osalta on tärkeää säilyttää myös laitosmuotoisen kuntoutuksen mahdollisuus”, Salonen toteaa.

”Hyvinvointialueilla palvelut saattavat hakea vielä paikkaansa. Siksi perhekuntoutuksessa käytetty malli on erityisen tärkeä ja tarpeellinen juuri tällä hetkellä. Malli on saatavilla kaikille Päihdesairaalaan ohjatuille raskaana oleville äideille ja perheille kotikunnasta riippumatta.”

Kehittämistyötä perheiden palvelujen turvaamiseksi

Viime vuosien aikana A-klinikka Oy:llä tehtävässä hanketyössä on panostettu päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden hoidon kehittämiseen.

Päihdesairaalan lisäksi päihteitä käyttävien äitien tukea ja hoitoa on vahvistettu Satakunnan alueella toteutetussa SataÄidit-hankkeessa.

Tutustu palveluihin tarkemmin

Päihdesairaala

Lisätietoja

Suvi Salonen, palvelujohtaja, A-klinikka Oy, [email protected], p. 040 5285 779

Katso myös