Sote-ammattilaiset arvostavat A-klinikka Oy:tä

Fist bump

A-klinikka Oy halusi nyt hyvinvointialueiden syntyessä selvittää sen, mitä mieltä sote-ammattilaiset ovat A-klinikka Oy:n palveluista ja toiminnasta. Tutkimuksen tulokset olivat erittäin positiiviset ja kertoivat sote-ammattilaisten vahvasta luottamuksesta A-klinikka Oy:n toimintaan.

T-Media toteutti keväällä 2022 tutkimuksen*, jossa se kartoitti A-klinikka Oy:n mainetta asiakasorganisaatioissa. Tutkimuksen vastaajat työskentelevät sellaisissa organisaatiossa, kuten kunnissa ja sairaanhoitopiireissä, jotka tilaavat A-klinikka Oy:n päihdehoitopalveluita tai ovat potentiaalisia palveluiden ostajia. Tutkimuksessa maine oli jaettu kahdeksaan eri osa-alueeseen, kuten hallinto, innovaatiot, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

Vastaajien mielestä A-klinikka Oy toimii avoimesti ja läpinäkyvästi sekä käyttäytyy oikein liiketoiminnassaan.

Sote-ammattilaiset arvioivat A-klinikka Oy:n toiminnan vähintään hyväksi jokaisella osa-alueella ja erinomaiseksi esimerkiksi hallinnon osalta: Vastaajien mielestä A-klinikka Oy toimii avoimesti ja läpinäkyvästi sekä käyttäytyy oikein liiketoiminnassaan. Kysyttäessä A-klinikka Oy:n joustavuudesta ja kyvystä tarjota digitaalisia ratkaisuja tulos oli erinomainen: 5-portaisella asteikolla arvosanaksi tuli 4.13.

"A-klinikka Oy:llä on asiakaskunnassaan poikkeuksellisen vahva maine, sillä vain hyvin harvat organisaatiot saavat kaikki mitatut maineen osa-alueet hyvälle tasolle. Parhaimmat arvosanat tulevat tällä hetkellä tärkeästä toiminnan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja oikein toimimista mittaavasta hallinnon osa-alueesta", kertoo T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka tutkimustuloksesta.

Organisaatio koetaan kehittyväksi ja uusiutuvaksi sekä vastuulliseksi toimijaksi, jonka sidosryhmäkommunikaatio on laadukasta.

"Vastuullisuus, vuorovaikutus ja innovatiivisuus ovat hallinnon ohella myös A-klinikka Oy:n maineellisia vahvuuksia. Organisaatio koetaan kehittyväksi ja uusiutuvaksi sekä vastuulliseksi toimijaksi, jonka sidosryhmäkommunikaatio on laadukasta. Poikkeuksellisen korkea ja erinomaiselle tasolle nouseva luottamuksen taso on täysin ansaittu", Leinikka toteaa.

Tulosten perusteella potentiaalisten ja palveluita ostavien asiakkaiden luottamus A-klinikka Oy:tä kohtaan sekä halu suositella sitä muille on erittäin voimakasta. Myös A-klinikka Oy:n kyky pitää yhteyttä, kuulla ja ymmärtää sidosryhmiään on vastaajien mielestä hyvä.

A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja Kaarlo Simojoki on hyvin tyytyväinen tulokseen: ”Meillä on paljon vahvuuksia, mikä on todella hienoa. Olen hyvin ylpeä siitä, että luottamus meitä kohtaan on erinomaisella tasolla, eli jopa vielä paremmalla kuin aiemmissa suurelle yleisölle tehdyissä tutkimuksissa. Tästä on hyvä ponnistaa eteenpäin.”

”Koskaan ei toki ole varaa jäädä laakereilleen lepäämään, vaan hyviä tuloksia täytyy käyttää voimavarana jatkokehityksessä. Haluamme tulevaisuudessakin olla niin erinomaisen hoidon tarjoaja, työpaikka kuin myös kumppani hyvinvointialueille”, Simojoki jatkaa.

Lisätiedot

Kaarlo Simojoki, toimitusjohtaja, A-klinikka Oy, [email protected], p. 040 5731083

Harri Leinikka, toimitusjohtaja, T-Media, [email protected], p. 040 505 5001

*Tiedonkeruu toteutettiin 16.3.–31.3.2022. Kokonaismainepistemäärän virhemarginaali kun n=110 on ± 0,06-yksikköä.

Katso myös