Laatujärjestelmällemme on myönnetty sosiaali- ja terveyspalvelujen laaduntunnustus, joka kattaa kaikki palvelumme.

A-klinikka Oy:n laatujärjestelmälle on myönnetty Social and Health Quality Service -laaduntunnustus (SHQS). Laaduntunnustus kattaa kaikki palvelumme.

Tunnustus on osoitus korkeatasoisesta ja laadukkaasta toiminnasta, jossa on huomioitu hyvä hoitokäytäntö, lainsäädäntö ja valtakunnalliset suositukset. Palvelujamme auditoidaan säännöllisesti laadun varmistamiseksi. Auditointiin sisältyvät esimerkiksi palvelujärjestelmän rakenne, palveluprosessit ja vaikuttavuus.

Vahvuutemme on aito asiakaslähtöisyys: asiakkaat osallistuvat palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelma on käytössä yli 100:ssa julkisessa ja yksityisessä sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa. Laadunarvioijina toimivat koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat. Laaduntunnustuksen on myöntänyt Labquality Oy.

Lisätietoja

Pirjo Tuominen, laatu- ja kehitysjohtaja, A-klinikka Oy, p. 050 361 3048, [email protected]

Lue lisää

A-klinikka Oy Historiamme lyhyesti