Helsingin Sturenkatu

Sturenkatu 25
00510 Helsinki
Suomi

puh. 040 5635 926

Palvelumme

K-klinikka palvelee yli 18-vuotiaita opioidiriippuvaisia, joiden korvaushoidon tarve on arvioitu. Asiakkaan kotikunta tekee korvaushoidon tarpeen arvioinnin omana toimintanaan.

Arvioinnin jälkeen asiakas ohjataan kuntouttavaan tai haittojen vähentämiseen pyrkivään hoito-ohjelmaan. Kuntouttavan korvaushoidon tavoitteena on asiakkaan motivoituminen päihteettömyyteen ja elämänhallinnan kokonaisvaltainen paraneminen. Haittoja vähentävässä hoito-ohjelmassa tavoitteena on huumeiden käytöstä aiheutuneiden haittojen vähentäminen sekä asiakkaan syrjäytymisen ehkäisy ja elämänlaadun paraneminen.

Hoidon sisältö

  • Lääkehoito metadonilla tai buprenorfiini-naloksoni-yhdistelmällä
  • Hoitosuunnitelma ja sen arviointi
  • Omahoitajatapaamiset
  • Lääkärin vastaanotot
  • Sairaanhoitajan ja sosiaaliohjaajan päivystysvastaanotot
  • Päihdeseulat
  • Vertaistuki ja -toiminta pienyhteisöissä 
  • Ryhmätoiminta
  • Verkostotyö
  • Palveluohjaus

Hoidon sisältö vaihtelee asiakkaan hoito-ohjelman mukaisesti. Tavoitteet määritellään hoito-ohjelman mukaisesti ja yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Miten hoitoon pääsee

Hoitoon hakeudutaan oman kunnan terveys- ja sosiaalipalveluiden ohjaamana. A-klinikka Oy tarjoaa korvaushoitoa Helsingissä kolmessa toimipisteessä.

Sivun lyhytosoite
a-klinikka.fi/k-klinikka-helsinki-vallila
Jaa tämä sivu