A-klinikka Oy korvaushoidon edelläkävijänä Suomessa

Buprenorfiini-implantti (Sixmo)
Kuva: Maiju Hakala

Espoon K-klinikalla potilaalle ensimmäisenä Pohjoismaissa buprenorfiini-implantti.

Opioidiriippuvuuden hoito on kehittynyt Suomessa ja maailmalla viime vuosina vauhdilla. Opioidikorvaushoito on opioidiriippuvuuden kokonaisvaltaista hoitoa, jossa yhdistetään säännöllisesti ja valvotusti annettava opioidikorvaushoitolääke potilaan psykososiaaliseen tukeen ja hoitoon. 

Perjantaina 4. marraskuuta A-klinikka Oy aloitti ensimmäisenä hoitotahona Pohjoismaissa korvaushoitopotilaiden hoidon buprenorfiini-implantilla (Sixmo). Implantti tarjoaa jo markkinoilla oleviin lääkkeisiin nähden lisämahdollisuuksia korvaushoitopotilaiden hoidon parantamiseksi. Implantti vapauttaa opioidikorvaushoitolääkettä hyvin tasaisesti elimistöön puolen vuoden ajan, jonka jälkeen implantti on mahdollista vaihtaa. Implantin saaneen potilaan mahdollisuudet kehittää omaa arkeaan parantuvat merkittävästi.

Ensimmäinen implantin saanut potilas oli espoolainen ja Espoon kaupunki oli edelläkävijänä tässä yhteistyössä mukana. Espoon mielenterveys- ja päihdepalveluiden ylilääkäri Hanna Ryynänen oli todistamassa tapahtumaa, kun A-klinikka Oy:n lääkäri Seppo Kaskinen sairaanhoitaja Emma Häkkisen avustuksella asensi ensimmäisen implantin potilaalle ihon alle. 

A-klinikka Oy:llä pitkä historia korvaushoidon edelläkävijänä 

A-klinikka Oy on toiminut Suomessa pitkään päihdehoidon kehittäjänä ja myös korvaushoidon osalta A-klinikka Oy on ollut mukana monissa merkittävissä edistysaskeleissa. 2010-luvulla A-klinikka Oy otti Suomessa ensimmäisinä käyttöön Fimean erityisluvalla Suboxone filmit uutena lääkitysmuotona sekä vuonna 2019 A-klinikka Oy oli Euroopassa ensimmäinen, joka aloitti opioidikorvaushoitopotilaille pitkävaikutteisen buprenorfiini-depotinjektiolääkkeen käytön (Buvidal). Tammikuussa 2021 A-klinikka Oy aloitti Suomessa ensimmäisenä levometadoni-korvaushoitolääkkeen käytön potilaiden hoidossa. 

”Lääkevalmisteiden erilaiset ominaisuudet takaavat osaltaan sen, että jokaiselle hoidettavalle potilaalle on löydettävissä hänen tilanteeseensa parhaiten sopiva lääkitys ja hoito. Hoidon onnistumisessa on tärkeässä roolissa se, että pystytään vastaamaan potilaan yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteeseen”, kertoo A-klinikka Oy:n ylilääkäri Markus Partanen. 

”Kun potilas tarvitsee enää hyvin pienen määrän korvaushoitolääkettä, ei pidempivaikutteisia vaihtoehtoja ole aiemmin ollut tarjolla. Uuden implantin myötä lääkettä vapautuu hyvin hitaasti puolen vuoden ajan ja potilas voi keskittyä rauhassa omaan arkeensa, kodin, perheen, opiskelujen tai työn hoitamiseen. Kun lääkevalmisteen tarve on oleellisesti injektiovalmisteita pienempi, parantaa uusi valmiste oleellisesti joidenkin korvaushoitopotilaiden hoitovaihtoehtoja ja elämänlaatua”, Partanen jatkaa. 

Paljon on vielä tehtävää

Korvaushoito mahdollistaa potilaan terveyden ja elämäntilanteen kohentumisen sekä vähentää laittomien opioidien käyttöä, rikollisuutta ja kuolleisuutta. Korvaushoidossa oleminen vähentää myös merkittävästi esimerkiksi sairaanhoitojärjestelmän kuormitusta. Korvaushoidon toteuttaminen on kunnille lakisääteistä – se ei ole aatteellinen tai mielipidekysymys. Lisäksi korvaushoitoon liittyy hoitotakuu, joka määrittää, että hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa.

”Suomi on valitettavasti Euroopan ykkönen alle 25-vuotiaiden yliannostuskuolemissa Euroopassa. Suomen huumekuolemien vähentämisessä yksi keskeinen keino olisi opioidikorvaushoidon laajentaminen ja kuntoutuksen vahvistaminen. Myös tätä laajempaa taustaa vasten peilaten on selvää, että kaikki opioidikorvaushoidon kynnystä alentavat ja hoitoa kehittävät innovaatiot ovat todella tervetulleita”, Partanen toteaa.

Lisätiedot:

Kaarlo Simojoki, toimitusjohtaja, A-klinikka Oy
[email protected], 040 573 1083

Markus Partanen, ylilääkäri, A-klinikka Oy
[email protected], 040 136 8094

Katso myös