K-klinikka Vantaa aloittaa toimintansa joulukuussa

K-klinikka Vantaa

K-klinikka Vantaa aloittaa toimintansa Korsossa joulukuussa 2022. Uuden korvaushoitoklinikan avajaisia vietettiin 30.11.

A-klinikka Oy avaa Vantaalle korvaushoitoklinikan, joka tarjoaa hoitoa opioidiriippuvaisille potilaille. K-klinikka Vantaa on A-klinikan ensimmäinen korvaushoitoklinikka Vantaalla. Vantaan uuden klinikan lisäksi pääkaupunkiseudulla sijaitsee kolme K-klinikkaa Helsingissä ja kaksi Espoossa.

Palvelujohtaja Miina Pulkkinen taustoitti avajaistilaisuudessa Vantaan toimipisteen avaamista: ”Noin vuosi sitten aloimme miettimään Helsingin yksiköissämme asioivien vantaalaisten määrää ja pohdinnan tuloksena hahmottui tavoite avata Vantaalle oma toimipiste.”

”Halusimme tarjota vantaalaisille palvelua lähempänä heidän kotiaan, mikä on jo korvaushoitoasetuksenkin mukaista. Asetus määrittää, että hoitoa tulee saada lähellä potilaan asuinpaikkaa. Se helpottaa merkittävästi asiointia ja sujuvoittaa arkea varsinkin silloin, jos potilas asioi klinikalla useita kertoja viikossa”, Pulkkinen jatkoi.

Korvaushoito on lakisääteistä hoitoa, joka kuuluu hoitotakuun piiriin, eli hoitopäätöksen saatuaan potilaan tulee päästä hoitoon kolmessa kuukaudessa. Opioidiriippuvuuden korvaushoito on tutkitusti tehokasta ja sitä säätelee sosiaali- ja terveysministeriön asetus.

A-klinikka Oy:n avohoitopalvelujen ylilääkäri Markus Partanen avasi tilaisuudessa tarkemmin korvaushoidon taustaa: ”Suomessa on arviolta jo noin 30 000 opioidiongelmaista hoidon tarpeessa, mutta korvaushoidossa heistä on vain noin 5 000. Ero hoidon tarpeen ja tarjotun hoidon välillä on valtava.”

Suomessa on Partasen mukaan monin paikoin merkittäviä kynnyksiä hoitoon pääsemisessä, mutta esimerkiksi Vantaalla tilanne on hyvä.

”Opioidikorvaushoitoon pääsevät ovat usein yllättävänkin motivoituneita ja jo vahvasti kiinnittyneitä hoitojärjestelmään. Tutkimusten mukaan hoitoon pääsemisen myötä elämänlaatu paranee, muu päihteiden käyttö usein vähenee ja ylipäätään elämän rakentuminen uudelleen mahdollistuu”, Partanen kertoo.

Partanen korosti myös psykososiaalisen hoidon tärkeyttä potilaiden kuntoutumisessa. K-klinikka Vantaan toimitilat mahdollistavat esimerkiksi ryhmien kokoontumiset ja vapaamuotoisemman oleskelun ja yhteisöllisyyden tiloissa. K-klinikalla työskentelee myös yhteisöllisyydestä vastaava hoitaja.

Tutustu tarkemmin

K-klinikka Vantaa