Back to top
Tiedote

Hepatiitti C:n hoidon yhdistämisestä korvaushoitoon hyviä tuloksia

A-klinikka Oy on pilotoinut yhteistyössä MSD:n kanssa korvaushoidossa olevien päihdepotilaiden C-hepatiittihoitoa. Testaus liittyy kansalliseen C-hepatiittistrategiaan, jossa pyritään vuonna 2018 laajentamaan hoitoa erityisesti korvaushoidon piirissä oleviin hepatiitti C:n kantajiin. Päihdepotilaiden saaminen hepatiitti C:n hoitoon on perinteisesti ollut haastavaa, mutta pilotin tulokset uudesta hoitomallista ovat erittäin lupaavia. 

Korvaushoidossa olevia potilaita ei ole ennen juuri hoidettu hepatiitti C:n osalta, eikä saatavilla ole ollut hoitomallia. Syksyllä 2018 toteutetussa pilotissa haluttiin luoda kokonaisvaltainen malli, jossa korvaushoidon osana hoidetaan myös C-hepatiittia. Kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluu myös psykososiaalinen tuki sekä seuranta.

Pilotti toteutettiin A-klinikka Oy:n palveluyksiköissä, joista mukana olivat K-klinikat Espoossa ja Helsingissä. Pilotissa seulottiin ja hoidettiin hepatiitti C:n kantajia päihdehoidon ohella samassa yhteydessä, kun he tulivat hakemaan korvaushoitolääkkeensä. Verikokeisiin meneminen on monille päihdehoitopotilaille vaikeaa, ja hoitoketju katkeaa helposti. Muun hoidon ohessa annettu C-hepatiittihoito sitoutti potilaita ja hoito oli helposti saatavilla matalan kynnyksen palveluissa, kuten korvaushoitoklinikalla.

Korvaushoitoon yhdistetty hepatiitti C:n hoito onnistui pilotissa hyvin. Korvaushoitopotilaille kohdennettu hoitokokonaisuus oli toimiva ja potilaiden sitoutuminen hoitoon toteutui sataprosenttisesti. Korvaushoitopotilaille sopivat erityisen hyvin paikan päällä toteutettavat hoitomenetelmät”, kertovat sairaanhoitaja Eija Sormunen ja terveydenhoitaja Sari Rissanen Espoon K-klinikalta.

Pilottiin osallistuneista potilaista ei toistaiseksi kukaan ole keskeyttänyt hoitoa, vaan se kasvatti potilaiden hoitomotivaatiota. Pilotissa testattiin myös yhteistyössä Synlabin kanssa uutta näytteenottotapaa (DBS eli kuivaverinäyteteknologia), joka lisäsi entisestään sekä potilaiden että hoitohenkilökunnan tyytyväisyyttä hoitoon.

Tavoitteenamme on tarjota kaikille korvaushoidossamme oleville potilaille C-hepatiittihoito hyväksi todetun mallin, helpon näytteenoton ja koulutetun henkilökunnan avulla heti, kun siihen avautuu mahdollisuus”, summaa projektista vastannut A-klinikka Oy:n ylilääkäri Margareeta Häkkinen.

Lisätietoja

Jenni Blomberg, viestintä- ja markkinointipäällikkö, A-klinikka Oy, 050 525 7339, jenni.blomberg(at)a-klinikka.fi