21.12.2020

Palvelumme

A-klinikalta saa apua alkoholiin, muihin päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvissä ongelmissa. Palveluihimme ovat tervetulleita myös läheiset.

Hoitoon voi sisältyä esimerkiksi keskustelukäyntejä, pari- ja perhetapaamisia tai ryhmiä. Tarjoamme myös vieroitushoitoa. Peliongelmiin saa apua Peliriippuvuus hallintaan -hoito-ohjelmasta. Hoito suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Miten hoitoon pääsee

Palvelut ovat maksuttomia Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan asukkaille.

Koulukatu 16
13100
Hämeenlinna
21.12.2020

Palvelumme

A-klinikkayhteisö (ent. Asumispalvelukeskus) tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua päihdeongelmaisille, jotka eivät kykene itsenäiseen asumiseen. Palvelut on tarkoitettu hämeenlinnalaisille.

Sotkankatu 5
13110
Hämeenlinna
21.12.2020
Ehkäisevä päihdetyö koordinoi Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan seudun ehkäisevää työtä.
Sotkankatu 5
13100
Hämeenlinna
21.12.2020

Lääkeavusteista psykososiaalista hoitoa tarjotaan vieroitus- ja korvaushoitoa tarvitseville opioidiriippuvaisille henkilöille.

Asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jota toteutetaan ja arvioidaan yhdessä. Hoidon kesto on yksilöllinen ja perustuu asiakkaan kanssa tehtyyn hoitosuunnitelmaan.

Korvaushoito perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 33/2008 opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus- ja korvaushoidosta.

Koulukatu 16
13100
Hämeenlinna
21.12.2020

Palvelumme

Nuorten palvelut on tarkoitettu Hämeenlinnassa asuville nuorille ja nuorille aikuisille. Avun tarve voi liittyä esimerkiksi alkoholiin, muihin päihteisiin tai pelaamiseen. Huolena voi olla myös vanhemman tai läheisen tilanne.

Palveluissamme nuori saa mahdollisuuden pysähtyä miettimään omaa tilannettaan yhdessä työntekijän kanssa. Joskus jo yksi tapaaminen riittää asian selvittelyyn. Nuorten palveluissa tavoitteena on auttaa mahdollisimman varhain.

Koulukatu 16
13100
Hämeenlinna
22.12.2020

Palvelumme

Terveysneuvonnassa (ent. Vinkki) voi vaihtaa käytetyt huumeruiskut puhtaisiin, saada terveysneuvontaa ja halutessaan ohjausta erilaisiin palveluihin.

Tartuntatautitestejä, kuten hiv, C-hepatiitti ja klamydia, tehdään kaikille halukkaille. Riskiryhmään kuuluvien on mahdollista saada A- ja B-hepatiittirokotukset. Lisäksi tarjotaan keskusteluapua ja tietoa tartuntataudeista.

Koulukatu 16
13100
Hämeenlinna
22.12.2020

Palvelumme

Tukiasuntoja tarjotaan hämeenlinnalaisille, joiden elämäntilanne on kriisiytymässä asunnon menettämisuhan tai asunnon puuttumisen vuoksi. Lisäksi tukiasunnoissa asuvia ohjataan sosiaali- ja terveystoimen palveluihin sekä muihin tarpeenmukaisiin erityispalveluihin.

Asukkaita tuetaan arjessa selviytymisessä. Käytännön toiminnasta vastaavat tukiasunto-ohjaajat, jotka pitävät viikoittain yhteyttä asukkaisiin.

Sotkankatu 5
13100
Hämeenlinna
22.12.2020

Palvelumme

Vieroitushoitoyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa päihteiden käytön aiheuttamiin vieroitusoireisiin. Palvelumme on tarkoitettu yli 18-vuotiaille. Myös korvaushoitoasiakkaat voivat hakeutua hoitoon vieroittautumaan oheiskäytöstä.

Miten hoitoon pääsee

Vieroitushoitoyksikön palvelut on tarkoitettu Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan asukkaille. Muiden kuntien asukkaiden hoidosta voidaan tehdä erillinen sopimus.

Viipurintie 1–3 G, 4. krs
13200
Hämeenlinna