A-klinikka Oy:llä toimii päihdelääketieteen erityispätevöityjien koulutusohjelma. Räätälöimme sinulle tarpeidesi ja toiveidesi mukaisen työjakson.

Voit suorittaa avo- ja laitoshoidon palveluissamme kaikki tai osan erityispätevyyteen vaadittavista kliinisistä palveluista. Halutessasi voit työskennellä useammassa toimipisteessämme joko samaan aikaan tai peräkkäisillä jaksoilla.

Saat lähiohjaajaksi päihdelääketieteen erityispätevyyden suorittaneen lääkärin. Ryhmämuotoista lähiohjausta järjestetään 1–2 tuntia viikoittain, ja lisäksi saat aina konsultaatioapua ja henkilökohtaista ohjausta. Pääset osallistumaan myös oppimistasi tukeviin koulutuksiin.

Olen oppinut ihan huikeasti täällä ollessani. Paras ohjaus ja konsultaatiotuki, mitä olen saanut missään aikaisemmassa työpaikassani. – Psykiatriaan erikoistuva päihdelääketieteen erityispätevyyttä suorittava lääkäri

Meillä panostetaan lääkäreiden ohjaukseen

Panostamme lääkäreiden perehdytykseen ja ohjaukseen – meillä et työskentele yksin. Kollegiaalinen tuki ja toimivat etäkäytännöt mahdollistavat jatkuvan yhteistyön lääkärikollegoidesi kanssa, työskentelit missä kaupungissa tahansa.

Tarjoamme erinomaiset konsultaatiomahdollisuudet. Säännöllisten konsultaatiotuntien lisäksi seniorikollega on virka-aikaan tavoitettavissasi vähintään puhelimitse. Palveluissamme tukenasi on moniammatillinen päihdetyöntekijöiden tiimi.

Erityispätevyyden suorittajille järjestetään viikoittain koulutusta niin päihdelääketieteestä kuin potilasasioista.

Päihdelääketieteen osaamistavoitteet

Päihdelääketieteen erityispätevyyden suoritettuasi olet perehtynyt päihdehäiriöihin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin ja voit diagnosoida ja hoitaa niitä itsenäisesti. Pätevyyden suorittamisen aikana opit niin päihdepotilaan diagnostisesta arvioinnista, vieroitushoidosta kuin toiminnallisista riippuvuuksista.

Diagnostinen arviointi ja kliiniset mittarit

 • Päihdepotilaan diagnostinen arviointi: ICD-10:n päihdediagnoosit, diagnostinen haastattelu, päihdeongelman vakavuuden arviointi, laboratoriotestit ja niiden tulkinta
 • Päihdekyselyt ja kliiniset mittarit: SDS, Paradise24, Pompidou, Missä mennään, AUDIT, CIWA-Ar ja CIWA-B, SOWS, COWS

Alkoholi-, lääke- ja huumeriippuvuuden hoito

 • Päihdepotilaan hoitoketju: avohoidon suunnittelu, laitoshoidon suunnittelu, verkostoneuvottelut
 • Psykososiaaliset hoitomenetelmät: motivoiva haastattelu, mini-interventio, 12 askeleen ohjelmat, kognitiivis-behavioralistiset keinot, yhteisöhoito, vertaiset
 • Päihdeperheen hoito, raskaana olevan päihdepotilaan hoito
 • Alkoholiriippuvuuden lääkehoito
 • Alkoholivieroitus: diatsepaamikyllästyksen tarpeen arviointi ja kyllästyksen toteutus, muu oireenmukainen lääkitys, alkoholideliriumin esto ja hoito
 • Lääke- ja huumevieroitukset: opioidivieroitus, bentsodiatsepiinivieroitus, stimulanttivieroitus, kannabisvieroitus, tupakkavieroitus
 • Päihdepotilaalle tyypilliset somaattiset komplikaatiot: pistoskomplikaatiot, infektiot, hepatiittien laboratoriotutkimukset ja hoitovaihtoehdot, HIV

Opioidikorvaushoito

 • Korvaushoidon käytännön toteutus
 • Korvaushoidon tarpeen arviointi, hoidon aloitus ja lopetus
 • Korvaushoitolääkkeen vaihtaminen
 • Korvaushoidon aikaisen oheiskäytön vieroitushoito

Päihdepsykiatrinen hoito

 • Päihdepsykoosin hoito ja psykoosisairaudet päihdepotilailla
 • Päihdepotilaan mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Persoonallisuushäiriöiden hoito
 • Päihdepotilaan ADHD:n hoito

Päihdeongelmaisen ajokyvyn ja työkyvyn arviointi

 • Ajokyvyn arviointi: alkoholi, muut päihteet, korvaushoitopotilas, ilmoitusvelvollisuus, ajoterveydentilan seuranta avohoidossa, ajokykyyn liittyvät lausunnot
 • Työkyvyn arviointi: terveydenhuoltoalan ammattilaiset, Valviran työkyvyn arvion prosessi

Ota yhteyttä

Lue lisää lääkärin työmahdollisuuksista meillä ja ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö. Kerromme mielellämme lisää!