Stoppari Hamina

Reutsinkatu 9
49400 Hamina
Suomi

Yhteystiedot

Paikkavaraukset arkisin palveluesimiehiltä, viikonloppuisin ja kriisitilanteissa suoraan osaston numerosta.

Pysäytys- ja arviointiosasto, p. 040 742 5091
Lähihoito-osasto, p. 050 428 2102
Kuntoutumisosasto, p. 040 742 5092

Palveluesimies Janne Tähti, p. 050 464 3147
Palveluesimies Teija Jauhiainen, p. 040 743 1646

Stoppareiden palveluista vastaa palvelupäällikkö Mika Hallberg.

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa [email protected].

Stopparit ovat päihdehoitoon ja nuorisopsykiatriseen osaamiseen erikoistuneita lastensuojelulaitoksia. Palvelut on tarkoitettu kiireellisesti sijoitetuille tai huostaanotetuille nuorille. Stoppareihin voi ohjautua valtakunnallisesti sosiaalitoimen sijoittamana.

Stoppari Haminan palveluihin sisältyvät pysäytys- ja arviointihoito, lähihoito ja kuntouttava hoito. Palveluista muodostuu nuoren tarpeiden mukainen palvelukokonaisuus. Palvelumme ovat vahvasti resursoituja ja huomioimme hoidossa koko perheen.

Pysäytys- ja arviointihoito

Pysäytys- ja arviointihoidossa rauhoitetaan nuoren tilanne, arvioidaan hoidon tarvetta ja suunnitellaan jatkohoito yhdessä nuoren ja hänen verkostonsa kanssa. Hoidon tavoitteena on pysäyttää nuoren haitallinen elämäntapa, kuten kasvuvaikeudet, päihteiden käyttö tai rikollisuus.

Hoitojakson kesto on noin 30–90 vuorokautta tai pidempään yksilöllisen tarpeen mukaan. Pysäytys- ja arviointiosastolla on seitsemän asiakaspaikkaa ja henkilöstömitoitus on 1,8.

Lähihoito

Vaativan tason kuntouttavaa laitoshoitoa huostaanotetuille nuorille päihde- ja mielenterveysongelmiin tarjoaa kodinomainen lähihoito-osasto.

Nuorella voi olla ongelmallista päihteiden käyttöä, päihteiden käytön vuoksi vahvistuvia psyykkisiä oireita tai samanaikaisesti päihteiden väärinkäyttöä sekä mielenterveyden häiriö.

Nuori saa tukea ja ammatillista apua päihteiden käytöstä vieroittautumiseen sekä päihdeongelman käsittelyyn. Hoito suunnitellaan yksilöllisesti, ja se etenee vaiheittain nuoren kuntoutuessa.

Lähihoidossa toimitaan ja ollaan yhdessä muiden nuorten kanssa, joten vertaistuki ja yhteisöllisyys ovat osa hoitoa. Nuorella on aina käytettävissä työntekijä, jonka kanssa voi jutella ja pohtia omia asioita.

Lähihoito-osastolle voi tulla myös suoraan ilman pysäytys- ja arviointihoitojaksoa. Hoidon kesto on tyypillisesti kolmesta kuukaudesta eteenpäin. Lähihoito-osastolla on viisi asiakaspaikkaa ja henkilöstömitoitus on 1,8.

Kuntouttava hoito

Kuntoutumisosasto tarjoaa pitkäaikaista ympärivuorokautista kuntoutusta. Hoidon sisältö ja tavoitteet asetetaan yksilöllisesti nuoren ja hänen perheensä tilanteen, tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Hoito on monimuotoista ja moniammatillista.

Kuntoutumisosaston päivä- ja viikko-ohjelmaan sisältyy arjen hallintaan ja itsenäistymiseen tähtäävää toimintaa sekä harrastus- ja virkistystoimintaa. Arjessa opiskelulla ja työharjoitteluilla on tärkeä rooli nuoren toimintakyvyn mukaan. Hoidossa tuetaan nuorta kohti itsenäistä elämää.

Hoitojakso etenee vaiheittain nuoren kuntoutuessa. Kuntoutumisosastolla on seitsemän asiakaspaikkaa ja henkilöstömitoitus on 1,3.

Miksi meille

Stopparit tarjoavat yksilöllistä hoitoa nuoren elämäntilanteen, tarpeiden ja voimavarojen mukaisesti. Usein nuoret ohjautuvat meille muista laitospalveluista. Meillä pidetään kiinni siitä, ettei nuorta jätetä koskaan pulaan.

Palvelujen perustana on laaja lastensuojelun ja päihdehoidon erityisosaaminen. Hoidossa kantavana ajatuksena on ratkaisukeskeisyys ja yksilöllisyys. Tuemme nuoren ja koko perheen kuntoutumista ja hyvinvointia.

Jokaisella nuorella on omaohjaaja. Tiiviissä työskentelyssä omaohjaajan kanssa korostuu nuorta arvostava ja kunnioittava asenne. Tavoitteena on, että nuori motivoituu muutokseen omista lähtökohdistaan ja omassa tahdissaan.

Meillä perhetyö on tärkeä osa sijoitetun nuoren hoitoa. Tavoitteena on tukea vuorovaikutusta perheenjäsenten välillä ja vahvistaa vanhempien uskoa omaan vanhemmuuteensa. Perhetapaamiset tarjoavat mahdollisuuden käydä läpi lapsen sijoituksen herättämiä tunteita ja ajatuksia.

Toiminnassamme hyödynnetään yhteisöhoidollisia menetelmiä, mikä tarkoittaa sitä, että yhteisö tukee nuoren kuntoutumista ja tarjoaa muutokselle ja uuden oppimiselle turvallisen ympäristön.

Henkilökunta

Stoppareissa työskentelee sosiaalialan ohjaajia, sosiaaliohjaajia, sairaanhoitajia, palveluesimiehiä ja palvelupäällikkö. Työskentelyssä keskeistä on nuorta arvostava ja kunnioittava asenne sekä aito läsnäolo. 

Sote-alan ammattilainen, haluaisitko tulla meille tekemään merkityksellistä työtä nuorten parissa? Stoppareissa tukenasi on vahva, moniammatillinen tiimi. Katso A-klinikka Oy:n avoimet työpaikat tai jätä avoin hakemus.

Stoppareiden toinen toimipiste sijaitsee Lahdessa.

Sivun lyhytosoite
a-klinikka.fi/stoppari-hamina
Jaa tämä sivu