Back to top

Stoppari Hamina

Reutsinkatu 9
49400 Hamina

puh. 040 7425 091 (pysäytys- ja arviointiosasto) ja 040 7425 092 (kuntoutumisosasto)
www.stopparit.fi

Stopparit tarjoavat laadukkaita sijaishuollon palveluita nuorten päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoon. Palvelut on tarkoitettu kiireellisesti sijoitetuille tai huostaan otetuille nuorille.

Stoppari Haminan palveluihin sisältyvät hoidollinen pysäytys ja hoidon tarpeen arviointi sekä kuntouttava hoito. Palveluista muodostuu nuoren tarpeiden mukainen hoitoketju.

Stopparit ovat erikoistuneet nuorten päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoon ja kasvuvaikeuksissa tukemiseen. Tavoitteena on edistää nuorten ja heidän perheidensä kuntoutumista ja hyvinvointia. Hoidossa huomioidaan koko perheen näkökulma.

Paikkavaraukset

Stoppareihin hakeudutaan valtakunnallisesti kotikunnan sosiaalitoimen sijoittamana. Paikkavaraukset arkisin palveluesimies Janne Tähti, puh. 050 4643 147. Viikonloppuisin ja kriisitilanteissa varaukset suoraan toimipisteistä.

Hoitomenetelmät

Stoppareiden tarjoama hoito on yksilöllistä ja vaihtelee nuoren ja hänen perheensä elämäntilanteen, tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Hoito muodostuu tiiviistä omaohjaajatyöskentelystä, yhteisöhoidollisista menetelmistä, hoidollisista ryhmistä ja verkostoyhteistyöstä. Perustana on laaja lastensuojelun ja päihdetyön erityisosaaminen.

Pysäytyshoidon tavoitteena on pysäyttää nuoren haitallinen elämäntapa, kuten kasvuvaikeudet tai päihteiden käyttö. Hoidossa kartoitetaan nuoren elämäntilanne, tehdään hoidon tarpeen arviointi ja suunnitellaan jatkohoito yhdessä nuoren ja hänen verkostonsa kanssa.

Kuntouttavaa hoitoa päihde- ja mielenterveysongelmiin tarjotaan huostaan otetuille nuorille kodinomaisessa hoitoyhteisössä.

Perhetyö

Stoppareissa perhetyö on tärkeä osa sijoitetun nuoren kuntouttavaa hoitoa ja vanhempien tukemista. Tavoitteena on tukea vuorovaikutusta perheenjäsenten välillä ja vahvistaa vanhempien uskoa omaan vanhemmuuteensa.

Hoitoa verkossa

Hoitoa on saatavilla myös verkossa ajasta ja paikasta riippumatta.

Verkkoterapia on tarkoitettu alkoholinkäytön vähentämiseen ja lopettamiseen. Hoidon voi maksaa itse, jolloin ajan verkkoterapian aloitukseen voi varata netistä. Jos haluat selvittää, voiko asuinkuntasi myöntää maksusitoumuksen verkkoterapiaa varten, ota yhteyttä. Voit kysyä lähetettä verkkoterapiaamme myös työterveydestäsi.

Etävastaanotolla pääset keskustelemaan ammattilaisen kanssa omalta kotisohvaltasi käsin. Olet tervetullut etävastaanotolle esimerkiksi silloin, jos oma tai läheisesi alkoholinkäyttö mietityttää, sinulla on ongelmia pelaamisen kanssa tai tarvitset tukea elämäntilanteeseesi. Etävastaanotot ovat maksullisia ja voit varata niitä netistä yksittäin.

Kaikki digitaaliset palvelumme löydät osoitteesta hoitoaverkossa.fi.

Sivun lyhytosoite 
a-klinikka.fi/stoppari-hamina