21.12.2020

Palvelumme

Yli 18-vuotiaat opioidiriippuvaiset henkilöt voivat ohjautua Espoon K-klinikalle viranomaisen päätöksellä korvaushoidon tarpeen arvioinnin jälkeen.

Kuntouttavaa ja haittoja vähentävää korvaushoitoa toteutetaan korvaushoito-ohjelman mukaisesti. Asiakkaan yksilölliset hoidon tarpeet huomioidaan hoidossa.

Iivisniemenkatu 3
02260
Espoo
21.12.2020

Palvelumme

Yli 18-vuotiaat opioidiriippuvaiset henkilöt voivat ohjautua Espoon K-klinikalle viranomaisen päätöksellä korvaushoidon tarpeen arvioinnin jälkeen.

Kuntouttavaa ja haittoja vähentävää korvaushoitoa toteutetaan korvaushoito-ohjelman mukaisesti. Asiakkaan yksilölliset hoidon tarpeet huomioidaan hoidossa.

Asiakas voi osallistua ryhmiin, joita kokoontuu säännöllisesti.

Leppävaarankatu 10, 3.–4. krs
02600
Espoo
21.12.2020
Palvelemme 13–28-vuotiaita nuoria ja heidän läheisiään Espoon Leppävaarassa tai videovälitteisesti etäyhteyden avulla.
Leppävaarankatu 10, 3. krs
02600
Espoo