Back to top

Vieroitushoitoyksikkö Lahti

Pitkämäenkatu 4
15300 Lahti

puh. 040 1368 074 (24/7)
vieroitushoitoyksikko.lahti(at)a-klinikka.fi

Avoinna 

Ympäri vuorokauden

Vieroitushoitoyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista laitoshoitoa päihteiden käyttäjille ja muista riippuvuusongelmista kärsiville, kuten peliongelmaisille, joille avohoitopalvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia.

Miten hoitoon pääsee

Työntekijät vastaavat numerossa 040 1368 074 päivittäin ympäri vuorokauden. Numerosta saa neuvontaa palveluun hakeutumisesta ja tietoa paikkatilanteesta.

Hoitoon hakeudutaan jonkin lähettävän tahon, kuten sairaalan, terveysaseman, työterveyshuollon tai sosiaalitoimen kautta.

Työntekijä ottaa asiakkaan vastaan ja perehdyttää tiloihin ja käytäntöihin. Yksikössä on 16 asiakaspaikkaa.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Hoidon tavoitteena on asiakkaan päihdekierteen katkaisu, vieroitusoireiden lievittäminen, hoito ja kuntoutuminen hoitosuunnitelman tai jatkohoitosuunnitelman mukaisesti. Katkaisuhoidossa panostetaan oireenmukaiseen hoitoon ja asiakkaan hoitomotivaation ylläpitämiseen. Vieroitushoidon tukena käytetään yksilöllisesti lääkehoitoa. Asiakas osallistuu omaan hoitoonsa ja päiväohjelmaan vointinsa mukaan.

Hoito perustuu yhteisöhoitoon, yksilö- ja ryhmäkeskusteluihin sekä verkostotyöhön. Terapeuttisena viitekehyksenä on voimavara-ratkaisukeskeisyys. Hoitojakson aikana asiakasta tuetaan päihteidenkäytön muutokseen, omien voimavarojen tunnistamiseen ja itsenäisyyteen. Hoidon aikana arvioidaan asiakkaan voimavaroja ja tarpeita mahdolliseen jatkohoitoon tai työelämään sekä kartoitetaan hänen asumisvalmiuksiaan.

Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua vertaisryhmiin yksikössä.

Sivun lyhytosoite 
a-klinikka.fi/vieroitushoitoyksikko-lahti