Perhehoito

Tutustu Satakunnan hyvinvointialueen käyttöön tarkoitettuun päihteitä käyttävän raskaana olevan vanhemman ja vauvaperheen hoitopolkuun.

A-klinikka Oy:n SataÄidit-hankkeessa on kehitetty päihteitä käyttävän raskaana olevan vanhemman ja vauvaperheen hoitomalli Satakunnan alueelle. Hoitomalli on rakennettu yhteistyössä hyvinvointialueen ammattilaisten ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

Hoitomalli tuo konkreettisia parannuksia palveluihin ohjautumiseen ja asiakkaiden kokonaisvaltaisempaan tukeen ja hoitoon, sillä se mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön eri toimijoiden välillä ja matalamman kynnyksen palveluihin ohjautumiseen. Hoitomallin lisäksi tuotettiin asiakkaalle tarkoitettu ohjemateriaali. Hoitomalli ja asiakkaan ohje ovat Satakunnan hyvinvointialueen toimijoiden käytettävissä vapaasti.

Päihteitä käyttävän raskaana olevan vanhemman ja perheen hoitomalli (pdf) Asiakkaan ohje (pdf)

Hoitomallin kehittämisen lisäksi hankkeessa lisättiin ammattilaisten osaamista päihdeongelmien tunnistamisessa ja hoidossa tarjoamalla monipuolisia koulutuksia sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Hankkeessa myös vahvistettiin alueella tarjottavaa raskaudenaikaista yksilö- ja ryhmäavokuntoutusta päihderiippuvaisille vanhemmille sekä vakiinnutettiin verkostoyhteistyötä yli sektorirajojen.

Hankkeesta vastasivat A-klinikka Oy:n Kokemäen palvelut. Yhteistyötä tehtiin Satakunnan alueen neuvolojen, päihdepalvelujen, sosiaalipalvelujen sekä Satasairaalan erityisen tuen tarpeen vastaanoton ja sosiaalipediatrian kanssa. Mukana oli myös järjestötoimijoita, kuten Kris-Satakunta ja Porin ensi- ja turvakoti. Kiitämme lämpimästi kaikkia hankkeen yhteistyöhön osallistuneita.

Hankkeelle oli myönnetty valtionavustus sosiaali- ja terveysministeriöltä vuosille 2022 ja 2023 päihteitä käyttävien äitien palvelujen turvaamiseksi.

Hankkeesta mediassa

Päihdeäiti halutaan hoitoon heti raskauden alussa – hoitopolusta toivotaan pysyvää käytäntöä Satakunnan hyvinvointialueelle (Yle) Päihteitä käyttäviä äitejä tukeva hanke sai jatkoa – ”Raskausaika on merkittävä hetki kääntää elämänsä suunta” (Sydän-Satakunta)

Tämän sivun lyhytosoite

a-klinikka.fi/sataaidit