21.12.2020
Autamme erilaisissa päihteisiin, riippuvuuksiin ja mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa.
Kotiharjuntie 20
45100
Kouvola
21.12.2020
A-klinikkayhteisö tarjoaa täysi-ikäisille asiakkaille vaativaa päihdehoitoa ympärivuorokautisessa laitoshoidossa.
Kotiharjuntie 20
45100
Kouvola
21.12.2020

Palvelumme

Korvaushoitopalvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille opioidiriippuvaisille asiakkaille. Hoito edellyttää korvaushoidon tarpeen arviointia.

Tarjoamme sekä kuntouttavaa että haittoja vähentävää korvaushoitoa. Hoitoon sisältyy lääkinnällinen ja psykososiaalinen kuntoutus sekä palveluohjaus. Korvaus- ja vieroitushoito on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaista.

Kotiharjuntie 20
45100
Kouvola
21.12.2020

Palvelumme

A-klinikka Oy:n Selviämishoitoasemilla toteutettava selviämishoito on perustason sairaanhoitoa, jonka tärkein tehtävä on estää ja hoitaa päihtymystilan aiheuttamat akuutit komplikaatiot sekä turvata asiakkaan turvallinen selviäminen päihtymystilasta. Asiakkaalla on mahdollisuus myös jatkohoidon suunnitteluun.

Selviämisaseman yhteydessä toimivat Vieroitushoitoyksikkö ja pidempiaikaista laitoshoitoa tarjoava A‑klinikkayhteisö.

Kotiharjuntie 20
45100
Kouvola
22.12.2020

Palvelumme

Vieroitushoitoyksikkö Kouvola tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa päihteiden käyttäjille ja muista riippuvuusongelmista kärsiville, joille avohoitopalvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Hoidon tarve voi liittyä esimerkiksi alkoholiin, huumeisiin tai lääkkeisiin.

Tarjoamme myös opioidikorvaushoitoon liittyviä hoitojaksoja, kuten korvaushoidon arviointia, aloituksia, lopetuksia ja lääkevaihtoja.

Kotiharjuntie 20
45100
Kouvola