Back to top

A-klinikkayhteisö Kouvola

Kotiharjuntie 20
45100 Kouvola

puh. 045 1393 708

A-klinikkayhteisö (ent. Neppari) tarjoaa täysi-ikäisille asiakkaille arviointia ja hoitoa päihde- ja mielenterveysongelmissa. Tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen löytäminen ja osallisuuden lisääminen.

Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma yhteistyössä asiakkaan omien verkostojen kanssa. Hoidon sisältö ja tavoitteet vaihtelevat asiakkaan ja hänen perheensä elämäntilanteen, ongelmien, tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Hoitojakson pituus vaihtelee noin yhdestä neljään kuukauteen.

Palvelussa hoidetaan asiakkaan mahdollisia vieroitusoireita ja psyykkistä riippuvuutta sekä pyritään kohentamaan fyysistä kuntoa. Hoidossa etsitään keinoja riippuvuuden hallintaan, vahvistetaan perhe- ja tukiverkostoa sekä harjoitellaan arjen taitoja. Käytettävissä ovat myös lääkäripalvelut.

Yhteisön arki sisältää yksilökeskusteluja, ryhmähoitoa, yhteisiä askareita ja virkistystoimintaa. A-klinikkayhteisö toimii yhteistyössä viereisen vieroitushoitoyhteisön kanssa.

Kokemusasiantuntijat ovat mukana palveluiden kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Miten hoitoon pääsee

A-klinikkayhteisöön hakeudutaan ottamalla yhteyttä numeroon 045 1393 708 ja täyttämällä lausuntolomake yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. Lähettävä taho voi olla kunnallinen sosiaalitoimi, terveystoimi, sairaanhoitopiiri tai muu hoito- tai tukipaikka, johon asiakkaalla on kontakti.

Hoitoontulo suunnitellaan ja sovitaan etukäteen. Samalla arvioidaan katkaisuhoidon tarve.

Yhteisössä on neljä asiakaspaikkaa ympärivuorokautiseen vaativaan päihdehoitoon.

Sivun lyhytosoite 
a-klinikka.fi/a-klinikkayhteiso-kouvola