Palveluissamme hoidetaan alkoholiin, muihin päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyviä ongelmia. A-klinikka Oy:llä on toimipisteitä 13 paikkakunnalla.

Poliklinikkapalvelut aikuisille ja nuorille Ympärivuorokautinen laitoshoito Opioidiriippuvuuden korvaushoito Muut palvelumme

Poliklinikkapalvelut aikuisille ja nuorille

Poliklinikkapalvelumme, kuten A-klinikat ja Nuorten palvelut, auttavat erilaisissa alkoholiin, muihin päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvissä ongelmissa. Huomioimme hoidossa myös mielenterveyden.

A-klinikoiden palveluihin sisältyvät esimerkiksi keskustelukäynnit, neuvonta ja vieroitusoireiden hoito. Meille ovat tervetulleita myös läheiset. Nuorten palvelut on tarkoitettu nuorille, nuorille aikuisille ja heidän läheisilleen.

Varaa aika vastaanotolle ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Joissain toimipisteissämme on päivystysaika, jolloin voit tulla tapaamaan työntekijää ilman ajanvarausta. Osaan toimipisteistä pystyy varaamaan vastaanottoajan myös netin kautta.

Katso tarkemmat tiedot hakeutumiseen ja ajanvaraukseen liittyen toimipisteen sivulta.

Ympärivuorokautinen laitoshoito

Kun poliklinikkapalvelujen apu ei riitä, tarjoamme ympärivuorokautista laitoshoitoa vieroitushoidossa, selviämishoidossa ja kuntouttavassa laitoshoidossa. Asiakkaan hoitoon voi sisältyä myös useita laitoshoidon palveluja.

Vieroitushoidossa ja katkaisuhoidossa katkaistaan päihdekierre turvallisesti ja luodaan edellytyksiä päihdeongelmasta toipumiselle. Hoidon tarve voi liittyä esimerkiksi alkoholiin tai huumeisiin. Toimipisteestä riippuen vieroitushoitoon voi hakeutua joko suoraan tai hoitoon tarvitaan lähete esimerkiksi hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista.

Selviämishoitoasema on turvallinen paikka päihtymystilasta selviämiseen. Selviämishoidossa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset seuraavat asiakkaan terveydentilaa. Selviämishoitoon voi tulla suoraan mihin vuorokaudenaikaan tahansa.

Tarjoamme myös pidempiaikaista kuntouttavaa laitoshoitoa A-klinikkayhteisöissä ja Päihdesairaalassa. Kuntouttavaan laitoshoitoon tarvita useimmiten lähete ja maksusitoumus esimerkiksi päihdepoliklinikalta tai muista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Katso tarkemmat tiedot hakeutumiseen ja paikkavarauksiin liittyen toimipisteen sivulta.

Opioidiriippuvuuden korvaushoito

Korvaushoitopalvelumme tarjoavat opioidiriippuvuuden korvaus- ja vieroitushoitoa. K-klinikoiden hoito sisältää joko metadonia tai buprenorfiini-naloksonia sisältävän lääkityksen ja psykososiaalisen tuen.

Korvaushoito mahdollistaa elämäntilanteen vakiinnuttamisen, yleisen terveydentilan kohentumisen ja kuntoutumisen kohti päihteettömyyttä. Hoitoon tarvitaan kotikunnan tekemä korvaushoitopäätös.

Muut palvelumme

Poliklinikkapalvelujen, laitoshoidon ja korvaushoidon lisäksi palveluihimme sisältyvät matalan kynnyksen palvelut, asumispalvelut ja lastensuojelupalvelut.

Etsi toimipiste

Katso kaikki A-klinikka Oy:n toimipisteet

Katso myös

A-klinikka Oy Yhteystiedot