21.12.2020
A-klinikka Salo auttaa alkoholiin, muihin päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvissä ongelmissa. Palveluihimme voivat tulla myös läheiset.
Helsingintie 7 A, 3. krs
24100
Salo
21.12.2020
A-klinikkakoti Salo tarjoaa tehostettua palveluasumista päihdemuistisairaille asiakkaille.
Hillerinkuja 5, 3. krs
24100
Salo
21.12.2020

Palvelumme

A-klinikkayhteisö tarjoaa täysi-ikäisille päihde- ja mielenterveysongelmaisille ympärivuorokautista laitoshoitoa. Hoidon avulla tuetaan asiakkaan päihteettömyyttä ja haetaan ratkaisuja koko elämänhallinnan parantamiseen.

Hoitoa tarjotaan alkoholi-, lääke-, huume- ja monipäihderiippuvuuteen sekä korvaushoidon oheiskäytöstä irtautumiseen. Yhtäaikainen mielenterveys- ja päihdeongelma ei ole este hoidolle.

Kalkkitie 5–7
24280
Salo
21.12.2020

Palvelumme

A-klinikkayhteisö tarjoaa yhteisöllistä päihdekuntoutusta. Yhteisöön voi tulla jatkohoitoon katkaisu- tai laitoshoidon jälkeen tai intervallijaksolle tukemaan päihteettömyyttä. Asiakkaalla on mahdollisuus myös pidempiaikaiseen palveluasumiseen. Palvelemme myös peliriippuvuusongelmissa.

Hoidon tavoitteena on pysähdyttää ja havahduttaa sekä antaa asiakkaalle valmiuksia selviytyä arjessa. Hoitojaksoon sisältyy hoitosuunnitelman laatiminen, keskusteluja, ryhmätoimintaa ja yhteisön arjen tehtäviin osallistumista sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimista.

Kaskistontie 228
31490
Terttilä
21.12.2020

Palvelumme

Kotiklinikka Salon kotiin vietäviä päihdepalveluita tarjotaan ikääntyneille ja vajaakuntoisille päihdeasiakkaille sekä heidän läheisilleen. Palvelu on asiakkaalle maksutonta ja vapaaehtoista.

Palveluihimme sisältyvät tuen tarpeen arviointi, kotikäynnit, konsultointi, kriisitilanteisiin vastaaminen, avustaminen yhteydenpidossa viranomaisiin, yhteistyö muiden hoitavien tahojen kanssa ja ryhmätoiminta.

Helsingintie 7 A, 3. krs
24100
Salo
21.12.2020

Palvelumme

Päiväkeskus Salo tarjoaa kohtaamispaikan, matalan kynnyksen palveluja ja tukitoimintaa päihteitä käyttäville. Päiväkeskus tunnetaan myös nimellä "Open door".

Päiväkeskuksessa asiakkaalla on mahdollisuus pysähtyä, viettää aikaa, tulla kuulluksi, kysyä neuvoa ja saada ammatillista apua sekä vertaistukea. Asiakas voi käyttää tietokonetta, lukea lehtiä, pelata PS4- tai lautapelejä, katsoa tv:tä, seurustella ystävien kanssa tai vain levähtää hetken. Pesukone ja kuivausrumpu ovat käytettävissä.

Turuntie 10
24240
Salo
21.12.2020

Kaikille avoimet ryhmät

Vertaistukiryhmä

Vertaistukiryhmässä voit keskustella päihteiden käyttöön liittyvistä asioista muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Ryhmää ohjaavat ammattilaiset, joilla on omakohtainen toipumiskokemus.

Kaikille avoin vertaistukiryhmä kokoontuu torstaisin klo 16–18 Päiväkeskuksen tiloissa osoitteessa Turuntie 10. Kulku Annankatu 12:n sisäpihan kautta.

Helsingintie 7 A
24100
Salo
21.12.2020

Palvelumme

Selviämishoitoasema tarjoaa valvotun ja turvallisen paikan päihtymystilasta selviämiseen terveydenhuollon ammattilaisten valvonnassa. Hoidossa seurataan asiakkaan terveydentilaa.

Selviämishoidosta on mahdollista jatkaa hoitoa Vieroitushoitoyksikössä. Selviämishoitoaseman ja Vieroitushoitoyksikön yhteydessä palvelee myös pidempiaikaista laitoshoitoa tarjoava A‑klinikkayhteisö.

Kalkkitie 5–7
24280
Salo
22.12.2020

Palvelumme

Tuettu asuminen tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua Salon seudulla. Palvelut on tarkoitettu asumisen kanssa ongelmissa oleville, pitkästä päihdehoidosta palaaville ja asunnottomille päihdekuntoutujille. Palvelut on mahdollista saada myös asiakkaan omaan asuntoon.

Helsingintie 7 A, 3. krs
24100
Salo
22.12.2020

Palvelumme

Vieroitushoitoyksikkö Salo tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa täysi-ikäisille päihteiden käyttäjille ja muista riippuvuusongelmista kärsiville, joille avohoitopalvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Hoidon tarve voi liittyä esimerkiksi alkoholiin, huumeisiin tai lääkkeisiin.

Vieroitushoitoyksikön yhteydessä toimivat Selviämisasema ja pidempiaikaista laitoshoitoa tarjoava A-klinikkayhteisö.

Kalkkitie 5–7
24280
Salo