21.12.2020

Palvelumme

A-klinikkakoti tarjoaa osittain toimintakykyisille päihde- ja mielenterveysongelmaisille valvotun ympäristön päihteettömän elämäntavan tukemiseksi. Toiminnan tarkoituksena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja auttaa elämänhallinnassa.

Henkilökunta vastaa arjen pyörittämisestä ja asukkaiden lääkehoidosta sekä seuraa heidän fyysistä ja psyykkistä terveydentilaansa. A-klinikkakoti tarjoaa ravintopalvelun sekä tukea ja ohjausta arkipäivän asioissa, päihteettömyydessä ja omatoimisuudessa.

Päkintie 32
49220
Siltakylä
21.12.2020
A-klinikkakoti Salo tarjoaa tehostettua palveluasumista päihdemuistisairaille asiakkaille.
Hillerinkuja 5, 3. krs
24100
Salo
21.12.2020

Palvelumme

Tehostetun palveluasumisen A-klinikkakoti palvelee päihdeongelmaisia, jotka päihdeongelmansa vuoksi tarvitsevat ympärivuorokautista asumispalvelua. A-klinikkakoti tarjoaa päihteettömän asuinympäristön, jossa asukkaita hoitaa ja ohjaa päihdetyöhön koulutettu henkilökunta.

Vanhaniementie 76
48300
Kotka
21.12.2020

Palvelumme

A-klinikkayhteisö (ent. Asumispalvelukeskus) tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua päihdeongelmaisille, jotka eivät kykene itsenäiseen asumiseen. Palvelut on tarkoitettu hämeenlinnalaisille.

Sotkankatu 5
13110
Hämeenlinna
21.12.2020

Palvelumme

A-klinikkayhteisö tarjoaa yhteisöllistä päihdekuntoutusta. Yhteisöön voi tulla jatkohoitoon katkaisu- tai laitoshoidon jälkeen tai intervallijaksolle tukemaan päihteettömyyttä. Asiakkaalla on mahdollisuus myös pidempiaikaiseen palveluasumiseen. Palvelemme myös peliriippuvuusongelmissa.

Hoidon tavoitteena on pysähdyttää ja havahduttaa sekä antaa asiakkaalle valmiuksia selviytyä arjessa. Hoitojaksoon sisältyy hoitosuunnitelman laatiminen, keskusteluja, ryhmätoimintaa ja yhteisön arjen tehtäviin osallistumista sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimista.

Kaskistontie 228
31490
Terttilä
22.12.2020

Palvelumme

Tukiasuntoja tarjotaan hämeenlinnalaisille, joiden elämäntilanne on kriisiytymässä asunnon menettämisuhan tai asunnon puuttumisen vuoksi. Lisäksi tukiasunnoissa asuvia ohjataan sosiaali- ja terveystoimen palveluihin sekä muihin tarpeenmukaisiin erityispalveluihin.

Asukkaita tuetaan arjessa selviytymisessä. Käytännön toiminnasta vastaavat tukiasunto-ohjaajat, jotka pitävät viikoittain yhteyttä asukkaisiin.

Sotkankatu 5
13100
Hämeenlinna
22.12.2020

Palvelumme

Tuettu asuminen tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua Salon seudulla. Palvelut on tarkoitettu asumisen kanssa ongelmissa oleville, pitkästä päihdehoidosta palaaville ja asunnottomille päihdekuntoutujille. Palvelut on mahdollista saada myös asiakkaan omaan asuntoon.

Helsingintie 7 A, 3. krs
24100
Salo
22.12.2020

Palvelumme

Tuettu asuminen on tarkoitettu omassa kodissa asuville henkilöille, joilla on päihdeongelma tai jotka ovat siitä toipumassa. Palvelu mahdollistaa itsenäisen asumisen tai kotiutumisen omaan asuntoon muista palveluista.

Palveluun kuuluu asumisen turvaamisessa tärkeitä asioita, erityisesti vuokranmaksun seuraaminen, asumishäiriöiden ennaltaehkäisy, kodista huolehtiminen, hoitotahoon kiinnittäminen ja päivätoimintaan ohjaaminen.

Vipusenkatu 6
33530
Tampere