Back to top

A-klinikkayhteisö Tampere

Vipusenkatu 6
33530 Tampere

puh. 040 136 8714 (24/7)

A-klinikkayhteisön palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, joilla on päihderiippuvuuksiin ja mielenterveyteen liittyviä haasteita. Hoitoon voi hakeutua alkoholi-, lääke- tai huumeriippuvuuden vuoksi.

A-klinikkayhteisössä noudatetaan viikko-ohjelmaa, jonka lisäksi voi osallistua AA- ja NA-ryhmiin sekä tutustua A-killan toimintaan.

Miten hoitoon pääsee

Laitoshoitoon ja intensiiviseen avohoitoon tullaan joko katkaisuhoidon kautta tai suoraan kotoa, mikäli akuutteja vieroitusoireita ei enää ole ja asiakas tulee ”nollilla”. Palveluun voi hakeutua oman asuinkunnan päihdehuollon kautta.

Itsemaksavat asiakkaat voivat varata paikan suoraan puhelimitse numerosta 040 136 8714.

Ennen hoidon aloittamista asiakkaan on mahdollista osallistua noin tunnin mittaiseen infoon, joka pidetään sovitusti tiistaisin klo 13. Infon voi sopia soittamalla numeroon 040 136 8714.

Palvelumme

Ympärivuorokautisessa laitoshoidossa toipuminen tapahtuu yhteisöllisessä pienryhmässä. Asiakkaalle luodaan hoitosuunnitelma, joka pohjautuu hänen omalle muutostavoitteelleen ja sisältää jatkohoidon suunnittelun.

Laitoshoitoon sisältyy yksilöllinen ohjaus ja omahoitaja, sairaanhoitaja- ja lääkäripalvelut, mahdollinen lääkehoito, terapeuttiset ja toiminnalliset ryhmät, vertaistoiminta, kokemusasiantuntijan ohjaus ja tuki sekä verkosto- ja läheistyö. Asiakkaille on tarjolla aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala. Lisäksi saatavilla on retkitoimintaa, akupunktiota, rentoutusta, joogaa sekä psykofyysista fysioterapiaa.

Laitoshoidon lisäksi A-klinikkayhteisö tarjoaa intensiivistä avohoitoa Arki hallintaan -päiväkuntoutuksena. Se soveltuu myös laitoshoidon jälkeen jatkohoidoksi. Hoitojakson pituus ja yksilöllinen tuen tarve arvioidaan asiakaskohtaisesti. Intensiivisen avohoidon tarkoituksena on tukea asiakkaita, jotka haluavat päästä irti päihteiden käytöstä ja saada arkensa hallintaan.

A-klinikkayhteisön intervallihoito on tarkoitettu laitoshoidossa tai intensiivisessä avohoidossa käyneille asiakkaille. Tavoitteena on vahvistaa hoidon aikana saavutettuja myönteisiä muutoksia. Intervallihoitoon tullaan ennalta suunnitellulle hoitojaksolle noin 5–7 vuorokaudeksi. Intervallijakso toteutetaan useimmiten 1–3 kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Ympärivuorokautinen laitoshoito on psykososiaalista kuntoutushoitoa, jossa on integratiivinen lähestymistapa painottuen kognitiivisen, ratkaisukeskeisen ja 12 askeleen kehyksien soveltamiseen. Työskentely tapahtuu tulevaisuus- ja voimavarasuuntautuneesti vertaistukea ja verkostotapaamisia hyödyntäen. Läheiset huomioidaan hoidon aikana ja heille tarjotaan tarvittavaa tukea.

Laitoshoidon tavoitteena on päästä irti päihteiden käytöstä ja saada elämä hallintaan. Olennaista on asiakkaan muutostarpeen hahmottaminen ja tiedon lisääminen päihteettömyyttä tukevista keinoista. Lisäksi tavoitteena on muutosta tukevien sosiaalisten tilanteiden harjoittelu ja muutoksen ankkuroiminen elämäntilanteeseen.

Intensiivinen Arki hallintaan -avohoito vahvistaa laitoskuntoutuksesta kotiutuneiden päihteettömyyttä tai lääkevieroitusta. Intensiivisellä avohoidon jaksolla pyritään tuomaan keinoja ja sisältöjä arjen hallintaan sekä ankkuroimaan elämäntilanteen muutos.

Intervallihoidon tavoitteena on vahvistaa laitoshoidon tai Arki hallintaan -avohoidon aikana saavutettuja tavoitteita ja vakiinnuttaa päihteetöntä elämäntapaa. Lisäksi arvioidaan ja päivitetään asiakkaan hoitosuunnitelma.

A-klinikkayhteisö toimi aikaisemmin nimellä Vipunen ja Kuntoutumiskeskus.

Sivun lyhytosoite 
a-klinikka.fi/a-klinikkayhteiso-tampere