Työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri voi suorittaa erikoistumisjakson A-klinikka Oy:n päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Tule meille oppimaan päihdelääketiedettä.

A-klinikka Oy:llä ja Helsingin yliopiston työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksella on käynnissä yhteistyöpilotti, jossa työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri voi suorittaa A-klinikan palveluissa työkyvyn arvioinnin ja kuntoutuksen tai kliinisten palvelujen erikoistumisjakson.

Työkyvyn arvioinnin ja kuntoutuksen erikoistumisjakson aikana työskentelet Järvenpäässä sijaitsevassa Päihdesairaalassa, joka on Suomen ainoa riippuvuusongelmien hoitoon erikoistunut sairaala. Halutessasi voit työskennellä osittain myös muissa toimipisteissämme.

Kliinisten palvelujen erikoistumisjakson voit suorittaa palveluissamme pääkaupunkiseudulla, Hämeenlinnassa, Salossa, Tampereella tai Turussa.

Erikoistumisjakson tavoitteet määritellään yksilöllisesti siten, että jakso sisältää aina työ- ja toimintakyvyn arviointia sekä riippuvuusongelmien diagnostiikkaa ja hoitoa.

Työkyvyn arviointi ja kuntoutus Kliiniset palvelut Miksi meille? Työtehtävät erikoistumisjakson aikana Ota yhteyttä

Työkyvyn arviointi ja kuntoutus

Työkyvyn arviointi ja kuntoutus -jaksolla (6 kk) työskentely painottuu Päihdesairaalan päihdehoitoyksikköön. Päihdehoitoyksikön lisäksi voit työskennellä sairaalan tai jonkin muun toimipisteemme vieroitushoitoyksikössä sekä avohoitopalveluissamme. Työskentely voidaan toteuttaa myös etäyhteyksillä.

Erikoistumisjakso tarjoaa hyvän kuvan päihdepotilaan hoitoketjusta ja syventää osaamistasi päihdeongelmaisten toiminta- ja työkyvyn arvioinnissa sekä niiden edistämisessä ja tukemisessa. Opit sosiaalisesta kuntoutuksesta, päihdekuntoutuksesta ja niiden eri toteutustavoista. Saat käsityksen eri toimijoista ja opit hallitsemaan hoitoonohjauksen käytännöt.

Jakson jälkeen tunnet päihdekuntoutukseen liittyvät säädökset, ohjeet ja sosiaalivakuutusasiat. Päihdehoito on moniammatillista työtä, joten jakson aikana opit hyödyntämään myös tiimiäsi työ- ja toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnissa.

Vaikka Päihdesairaalassa ja avohoitopalveluissa työ painottuu sekundääri- ja tertiääripreventioon, saat käsityksen päihdeongelmien yleisyydestä ja opit tunnistamaan päihdeongelman ja sen aiheuttaman heikentyneen työkyvyn varhaiset merkit. Jakson jälkeen osaat ottaa työssäsi päihteiden käytön ja muut riippuvuudet puheeksi entistä useammin.

Kliiniset palvelut

Kliiniset palvelut -jakson (3–6 kk) aikana perehdyt kattavasti riippuvuussairauksien sekä psykiatristen sairauksien diagnostiikkaan ja päihdehäiriöiden avo- ja laitoshoitoon.

Erikoistumisjaksolla opit käyttämään näyttöön perustuvia lääkehoitoja osana päihdepsykiatristen potilaiden hoitoa. Saat käsityksen riippuvuussairauksien psykososiaalisten hoitojen perusteista ja opit hyödyntämään työssäsi esimerkiksi motivoivaa haastattelua. Lisäksi opit tekemään päihdepotilaiden ja kaksoisdiagnoosipotilaiden työkyvyn arviointia moniammatillisesti.

Kliinisten palvelujen erikoistumisjakso vahvistaa verkostojasi ja opit tuntemaan palvelujärjestelmää.

Miksi meille?

Panostamme lääkäreiden perehdytykseen ja ohjaukseen – meillä et työskentele yksin. Kollegiaalinen tuki ja toimivat etäkäytännöt mahdollistavat jatkuvan yhteistyön lääkärikollegoidesi kanssa, työskentelit missä kaupungissa tahansa.

Vaikka senioreilla on kiire ja paljon töitä, niin konsultaatioihin vastataan aina ystävällisesti ja rauhallisesti. – Työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri

Tarjoamme erinomaiset konsultaatiomahdollisuudet. Säännöllisten konsultaatiotuntien lisäksi seniorikollega on virka-aikaan tavoitettavissasi vähintään puhelimitse. Palveluissamme tukenasi on kokenut, moniammatillinen päihdetyöntekijöiden tiimi.

Erikoistumisjakso sisältää

 • Psykiatrian erikoislääkärin ohjausta vähintään 1 h/vk
 • Päihdelääketieteen erityispätevyyden suorittaneen lääkärin ohjaus vähintään 1 h/vk
 • Toimipistekoulutus moniammatillisessa päihdehoitotiimissä vähintään 2–3 h/vk
 • Päihdelääketieteen ja päihdepsykiatrian alan lääkäreille suunnattua teoreettista, kurssimuotoista koulutusta kuukausittain

Työtehtävät erikoistumisjakson aikana

Erikoistumisjakson aikana työskentelet A-klinikka Oy:n laitoshoito- ja avohoitopalveluissa seuraavissa tehtävissä:

Päihdesairaala ja muut vieroitushoitoyksikkömme

 • Riippuvuussairauksien diagnostiikka
 • Kuntouttavan päihdehoidon toteutus
 • Päihderiippuvaisen työ- ja toimintakyvyn arviointi
 • Opioidikorvaushoidon tarpeen arviointi, korvaushoidon aloitus ja lopetus
 • Toiminnallisten riippuvuuksien hoito
 • Päihdepsykiatristen potilaiden hoito: päihdepsykoosit, persoonallisuushäiriöt, päihteiden käyttöön liittyvät mieliala- ja ahdistuneisuusoireet sekä itsenäisten psykiatristen häiriöiden diagnostiikka, kaksoisdiagnoosipotilaiden integroitu hoito päihdehoidossa
 • Alkoholi-, huume-, lääke- ja sekakäytön vieroitushoito
 • Päihteiden käytön komplikaatioiden akuuttihoito

Pääkaupunkiseudun korvaushoitopalvelut

 • Korvaushoidon toteuttaminen käytännössä(lääkehoito ja psykososiaaliset hoidot)
 • Oheiskäytön vieroitushoito avohoidossa
 • Oheisriippuvuuksien diagnostiikka ja hoito
 • Päihdepotilaan kivunhoito
 • Päihteiden käytön komplikaatioiden arviointi ja hoito
 • Korvaushoitopotilaiden työ- ja toimintakyvyn arvio
 • Kaksoisdiagnoosipotilaiden päihdehoito ja psykiatrinen avohoito silloin, kun hoito voidaan toteuttaa perustasolla(tarvittaessa ohjaus erikoissairaanhoitoon)

Kliinisten palvelujen erikoistumisjakson aikana voit työskennellä palveluissamme myös Hämeenlinnassa, Salossa, Tampereella tai Turussa.

Ota yhteyttä

Lue lisää lääkärin työmahdollisuuksista meillä ja ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö. Kerromme mielellämme lisää!