Salon Hillerinkuja

Hillerinkuja 5, 3. krs
24100 Salo
Suomi

puh. 040 647 1544 (24/7), 050 465 5048 (paikkavaraukset ma–pe 8–16)

A-klinikkakoti Salo tarjoaa tehostettua palveluasumista päihdemuistisairaille asiakkaille.

Palvelumme

A-klinikkakodin palvelut on tarkoitettu asiakkaille, joilla on esimerkiksi diagnosoitu alkoholidementia tai alkoholiongelma ja jokin dementoiva- tai muistisairaus.

A-klinikkakodissa on kahdeksan pitkäaikaisen asumisen paikkaa ja kaksi lyhytaikaisen hoidon paikkaa. Lyhytaikainen hoito soveltuu etenkin asiakkaan palvelutarpeen, muistiongelman ja toimintakyvyn arvioimiseen.

Toimintakyvyn paranemisen ja jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin myötä mahdollistetaan asiakkaan siirtyminen kevyempään asumispalveluun tai jopa itsenäiseen asumiseen.

Hoitohenkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. A-klinikkakoti Salo ei ole asumisympäristönä täysin esteetön. Asiakkaiden liikkuminen apuvälineillä tulisi olla lähes omatoimista.­

Miten palveluun pääsee

A-klinikkakotiin hakeudutaan oman kotikunnan maksusitoumuksella. Lyhytaikaisessa hoidossa asiakas maksaa hoidostaan asiakasmaksun. Pitkäaikaisen asumisen asiakkaille laaditaan vuokrasopimus ja selvitetään asiakkaalle kuuluvat sosiaalietuudet. Pitkäaikaisen asumisen asiakkaille kotikunta voi määritellä tuloperusteisen palvelumaksun. Lisätietoa hakeutumisesta saa kotikunnan sosiaalipalveluohjauksen koordinaattoreilta.

Toimipisteen tavoitat ympäri vuorokauden numerosta 040 647 1544. Paikkavaraukset arkisin klo 8–16 palvelupäällikön numerosta 050 465 5048.

Mitä hoidossa tavoitellaan

Lyhytjaksot tarjoavat arviointia ja kuntoutusta asiakkaille, joiden itsenäisessä selviytymisessä kotona on haasteita muistiongelmien, alkoholinkäytön, toimintakyvyn laskun, sosiaalisten ongelmien tai esimerkiksi dementian käytösoireiden vuoksi. Pidempiaikaisella kolmen kuukauden – vuoden kuntoutuksella on saavutettu hyviä tuloksia ja kotiutettu useita, lähtötilanteessa ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevia asiakkaita takaisin itsenäiseen asumiseen tai kevyempiin palveluyksiköihin.

Perusarviointijakso on noin kolmen–neljän viikon mittainen. Sen aikana asiakkaan muistiongelman vaikeutta arvioidaan. Muistitesteinä käytössä ovat MMSE, MOCA ja CERAD. Asiakkaan toimintakykyä havainnoidaan erilaisissa tilanteissa. Päihderiippuvuuden taso ja tukiverkosto kartoitetaan. Mittareina ovat asiakkaan tarpeista riippuen A-klinikan yhteisesti sovittujen lisäksi CDS15, SADD, IADL, ASTA, kotona selviytymisen profiili ja SPPBL.

Arvioinnin aikana tehdään yhteistyötä asiakkaan omaisten ja kotikunnan kanssa palveluverkoston luomiseksi. Kaikista hoitojaksoista laaditaan kattava, kirjallinen yhteenveto. Lääkärin arviot hoidetaan A-klinikan lääkärin tai asiakkaan omalääkärin palveluina. A-klinikkakodissa voidaan ottaa perusverikokeita.

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma – A-klinikkakoti Salo

Sivun lyhytosoite
a-klinikka.fi/a-klinikkakoti-salo
Jaa tämä sivu