Tietosuoja

A-klinikkasäätiön päihdealan järjestötoimintaan ja A-klinikka Oy:n päihde-ja riippuvuustyöhön sisältyy monenlaisia verkkopalveluja, yksilöitä ja ryhmiä kasvokkain kohtaavaa työtä, verkostoyhteistyötä toisten alan toimijoiden kanssa, viestintää, vaikuttamis- ja asiantuntijatoimintaa. Lisäksi kehittämis- ja tutkimustyötä tehdään aktiivisesti.

Toimintaansa liittyvän tietosuojan ja tietoturvan toteuttamisessa A-klinikkasäätiö ja A-klinikka Oy toimivat arvoperustansa mukaisesti. Tämä tarkoittaa luotettavaa henkilötiedon käsittelyä ja yksityisyyden turvaamista sekä tietoturvan ylläpitämistä. A-klinikkasäätiö ja A-klinikka Oy pitävät hallussaan sillä olevat ja sille tulevat henkilötiedot luottamuksellisina, käyttävät niitä ainoastaan säännösten sallimassa tarkoituksessa eivätkä luovuta niitä ulkopuolisille ilman asiaan kuuluvaa oikeutusta tai suostumusta. Henkilötietojen käsittely on suunnitelmallista ja sitä tehdään vain siinä laajuudessa, kuin A-klinikkasäätiön ja A-klinikka Oy:n tehtävissä kunkin henkilön työ edellyttää. A-klinikkasäätiö ja A-klinikka Oy ovat määritelleet toimintansa tietosuoja- ja tietoturvapolitiikan. Tietojen käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.