Asiakas- ja potilastietojen tietosuoja ja tietoturva on meille ensisijaisen tärkeää. Tietojen käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.

A-klinikka Oy käsittelee ja säilyttää henkilötietoja luottamuksellisesti, käyttää niitä ainoastaan säännösten sallimassa tarkoituksessa eikä luovuta niitä ulkopuolisille ilman asiaan kuuluvaa oikeutusta tai suostumusta. Henkilötietojen käsittely on suunnitelmallista ja sitä tehdään vain siinä laajuudessa kuin A-klinikka Oy:n tehtävissä kunkin henkilön työ edellyttää.

Kun olet A-klinikka Oy:n palveluissa asiakkaana tai potilaana hyvinvointialueen tilaamana palveluna, rekisterinpitäjänä toimii hyvinvointialue. Tällöin asiakastietojen käsittelyssä noudatetaan palvelun tilanneen hyvinvointialueen tietosuojaselostetta ja sen toimintamalleja. Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät pyynnöt tulee toimittaa hyvinvointialueelle, sillä vain rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa tietoja. Mikäli maksat palvelun itse, rekisterinpitäjänä toimii A-klinikka Oy ja voit olla suoraan yhteydessä tietosuojavastaavaamme.

Tarvittaessa voit kysyä neuvoa osoitteesta [email protected].

Tietosuojaselosteet

A-klinikka Oy:n terveyspalvelut A-klinikka Oy:n sosiaalipalvelut A-klinikka Oy:n Stopparit A-klinikka Oy:n asiakaspalvelun puhelutallenteet A-klinikka Oy:n markkinoinnin, myynnin sekä viestinnän asiakas- ja sidosryhmärekisteri A-klinikka Oy:n rekrytointirekisteri A-klinikka.fi-sivusto

Tietosuojavastaava

Tavoitat A-klinikka Oy:n tietosuojavastaavan sähköpostitse osoitteesta [email protected] ja puhelimitse numerosta 050 515 0018.

Sosiaali- ja potilasasiavastaava

Jos tarvitset sosiaali- tai potilasasiavastaavan apua tai neuvoja, ota yhteyttä oman hyvinvointialueesi tai Helsingin kaupungin sosiaali- tai potilasasiavastaavaan. Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki vastaavat toiminnasta myös yksityisten palveluntuottajien osalta.

Jos olet tyytymätön meillä saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit ottaa ensin yhteyttä hoitoa antaneeseen työntekijään tai hänen esihenkilöönsä. Tällöin voimme selvittää asian ja korjata mahdolliset puutteet.

Asiakkaalla tai potilaalla on oikeus tehdä muistutus tai kantelu. A-klinikka Oy:n palveluihin liittyvän muistutuksen voit tehdä muistutuslomakkeella (pdf). Kantelu tehdään suoraan Aluehallintovirastoon tai Valviraan.

Jos syntyy epäily potilasvahingosta tai hoitovirheestä, potilaalla on oikeus tehdä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle. Hyvinvointialueen tai Helsingin kaupungin potilasasiavastaava neuvoo vahinkoilmoituksen tekemisessä.