Asiakas- ja potilastietojen tietoturva on meille ensisijaisen tärkeää. Tutustu tietosuojaselosteisiimme.

A-klinikka Oy pitää hallussaan sillä olevat ja sille tulevat henkilötiedot luottamuksellisina, käyttää niitä ainoastaan säännösten sallimassa tarkoituksessa eikä luovuta niitä ulkopuolisille ilman asiaan kuuluvaa oikeutusta tai suostumusta. Henkilötietojen käsittely on suunnitelmallista ja sitä tehdään vain siinä laajuudessa kuin A-klinikka Oy:n tehtävissä kunkin henkilön työ edellyttää.

A-klinikka Oy on määritellyt toimintansa tietosuoja- ja tietoturvapolitiikan. Tietojen käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.

Tietosuojaselosteet

A-klinikka Oy:n terveyspalvelut A-klinikka Oy:n sosiaalipalvelut A-klinikka Oy:n Stopparit A-klinikka Oy:n asiakaspalvelun puhelutallenteet A-klinikka Oy:n markkinoinnin, myynnin sekä viestinnän asiakas- ja sidosryhmärekisteri A-klinikka Oy:n rekrytointirekisteri A-klinikka.fi-sivusto

Päivitämme parhaillaan osaa tietosuojaselosteistamme ja ne julkaistaan pian tällä sivulla.