Back to top
Tiedote

Suomessa ensimmäinen injektiokorvaushoitolääkkeiden hoitosuositus käyttöön

Korvaushoidossa on otettu aimo harppaus eteenpäin uusien pitkävaikutteisten buprenorfiini-valmisteiden myötä. A-klinikka Oy aloitti ensimmäisenä maailmassa Buvidal-lääkkeen käytön korvaushoidossa tammikuussa 2019. Nyt A-klinikka Oy on ottamassa käyttöön ensimmäisen yhtenäisen hoitosuosituksen depot-lääkkeiden käytöstä potilastyössä Suomessa.

Korvaushoito muuttuu vauhdilla, potilas keskiössä

Uudet korvaushoitolääkkeet voidaan antaa pistoksena kerran viikossa tai jopa kerran kuukaudessa. Potilastyössä voidaan siirtää painopistettä lääkkeiden valvotusta luovuttamisesta potilaiden kuntoutukseen, mikä lisää hoidon tuloksellisuutta. Lisäksi hoidossa voidaan huomioida entistä paremmin potilaiden yksilölliset tarpeet. Samalla voi olla mahdollista hoitaa aiempaa useampaa potilasta ilman, että kustannukset nousevat samaan tapaan kuin päivittäisessä lääkeluovutuksessa.

Injektiomuotoisten korvaushoitolääkkeiden käyttöönotto on Suomessa ollut poikkeuksellisen nopeaa, sillä tällä hetkellä jo noin 30 prosenttia kaikista buprenorfiinia saavista korvaushoitopotilaista on siirtynyt tai siirretty injektiokorvaushoitolääkkeille. Uusiin hoitomahdollisuuksiin liittyy kuitenkin aina myös hoidollisia, eettisiä ja laillisia kysymyksiä, joista osa ilmenee vasta käytön laajentuessa.

A-klinikka Oy:llä pidämme tärkeänä, että korvaushoidon ytimessä ovat potilas ja hänen yksilölliset hoidolliset tarpeensa. Sen vuoksi on tärkeää pitää yllä jatkuvaa, avointa keskustelua hoidoista niiden kehittyessä ja kokemuksen kertyessä. Apuna tässä ovat kansainväliset kokemukset, tieteellinen tutkimusnäyttö ja yhteiset käytännöt”, kertoo Kaarlo Simojoki, A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja ja lääketieteellinen johtaja.

Tähän tarpeeseen A-klinikka Oy halusi saada käyttöön yhteiset ohjeet myös depot-lääkkeiden osalta”, Simojoki jatkaa.

A-klinikka Oy ottaa uudet ohjeet mukaan käytännön työhön

Maailmalla on käytössä korvaushoidossa kaksi pitkävaikutteista buprenorfiini-injektiovalmistetta: Buvidal ja Sublocade. Jälkimmäisellä ei ole vielä myyntilupaa Euroopassa, mutta molemmista on kokemusta niin tutkimuksellisesti kuin kliinisesti Australiasta. Siellä on laadittu laajan asiantuntijaryhmän toimesta kansainvälisten asiantuntijoiden tuella hoitosuositus depot-lääkkeiden käytöstä.

A-klinikka Oy on saanut oikeuden ottaa ohjeet käyttöön ja muokata niitä tarvittavin osin Suomeen sopiviksi. Ensimmäisenä käyttöön otetaan yleisempi ohje A-klinikka Oy:n palveluissa, jotta voimme taata potilaille tasa-arvoiset hoidon kriteerit asuinpaikasta riippumatta. Lisäksi käyttöön otetaan laajempi ohjeistus mahdollisimman pian. Laajempi ohje julkaistaan alkuvuonna 2020 myös muiden Suomessa toimivien korvaushoitoa tuottavien toimijoiden saataville.

Tuomalla yhtenäiset käytännöt myös depot-lääkkeiden käyttöön Suomessa haluamme tukea potilaiden oikeutta laadukkaaseen, tasa-arvoiseen hoitoon”, Kaarlo Simojoki sanoo.

Lisätietoja

Kaarlo Simojoki, lääketieteellinen johtaja ja toimitusjohtaja,
A-klinikka Oy, [email protected], p. 040 5731083

Markus Partanen, avohoitopalvelujen ylilääkäri
Margareeta Häkkinen, laitoshoitopalvelujen ylilääkäri
Pilvi Cornet, vs. laitoshoitopalvelujen ylilääkäri