Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt A-klinikka Oy:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin

Yhteiseen hyvään

A-klinikka Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä. A-klinikka Oy tarjoaa laadukkaita päihde- ja mielenterveyspalveluja ja on A-klinikkasäätiön omistama yritys.

A-klinikka tuottaa esimerkiksi poliklinikkapalveluja, korvaushoitoa ja vieroitushoitoa. Palveluihin kuuluu myös Suomen ainoa Päihdesairaala Järvenpäässä. Hoitopalvelut räätälöidään aina asiakkaan ja tilaajan tarpeisiin.

"A-klinikka Oy on Suomen suurimpia päihdepalveluiden tarjoajia. Olemme tänäkin vuonna hoitaneet jo 9 000 ihmistä palveluissamme. Päihdehäiriöt koskettavat suomalaisia laajasti, kun huomioi myös sen, että noin miljoona suomalaista kokee haittaa läheisensä päihteiden käytöstä", kertoo A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja ja lääketieteellinen johtaja Kaarlo Simojoki.

"Päihteistä johtuvien haittojen ennaltaehkäisy ja hoito ovat siis mitä suurimmassa yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa", Simojoki jatkaa.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

"Toimintamme tuotot palautuvat suomalaisen päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen, joten Yhteiskunnallinen yritys -merkin hakeminen oli luontevaa. Ihmisarvon kunnioitus, luottamuksellisuus ja vastuullisuus ovat kaiken toimintamme arvoperusta", sanoo Simojoki.

"Yhteiskunnallinen yritystoiminta tarjoaa uudenlaisen näkökulman pohdittaessa suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset rakentavat yhteiskuntaa hyvien arvojen kautta", toteaa Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

"Nämä yritykset tekevät hyvää ja jakavat hyvää", Ollikka summaa.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. yhteiskunnallinenyritys.fi.

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. suomalainentyo.fi

A-klinikka Oy tarjoaa päihde- ja mielenterveyspalveluja ja on A-klinikkasäätiön omistama yritys. SHQS-sertifioitu laatujärjestelmä kattaa kaikki A-klinikan palvelut. Toiminnan tuotot palautuvat yhteiseen hyvään, suomalaisen päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen. a-klinikka.fi