Uusi tutkimus alkoholiriippuvuuden hoidosta

Tutkimusvastaanotto

A-klinikka Oy:n Kouvolan yksikkö on mukana toteuttamassa tutkimusta, jossa selvitetään, olisiko tutkimusvaiheessa olevasta lääkehoidosta apua alkoholiriippuvuuden hoidossa.

Psilosybiini on psykedeelinen aine, jota esiintyy tietyissä psykoaktiivisissa sienissä, mutta sitä voidaan valmistaa myös synteettisesti hoitokäyttöön. Tutkimuslääkkeenä käytetään erityispuhdistettua synteettistä psilosybiiniä. Tutkimuksen toimeksiantaja on riippuvuuksien hoitoon keskittynyt kanadalainen biolääketiedeyritys Clairvoyant Therapeutics Inc.

Aiemman tutkimuksen perusteella psilosybiinillä saattaa olla mahdollista saada aikaan suotuisia käyttäytymiseen liittyviä muutoksia erilaisten psyykkisten sairauksien yhteydessä. Uudessa tutkimuksessa pyritään selvittämään alkoholiriippuvuuden osalta erityisesti sitä, muuttuuko runsasta juomista sisältävien päivien ja alkoholin kokonaiskulutuksen määrä. Lisäksi arvioidaan psilosybiiniannoksen turvallisuutta.

Tutkittavat ovat täysi-ikäisiä henkilöitä, joilla on alkoholiriippuvuus ja tämänhetkinen alkoholinkäyttö on runsasta. Tutkimuksen aikana tutkittavat saavat kahdesti neljän viikon välein joko psilosybiiniä sisältävän kapselin tai lumekapselin. Tutkimuskeskuksen henkilökunta tai tutkimukseen osallistuva eivät voi päättää, kumpaa valmistetta tutkittava saa.

Kaikki tutkittavat osallistuvat tutkimuksen aikana myös motivaatiota vahvistavaan terapiaohjelmaan. Motivoivat haastattelut voivat jo itsessään vaikuttaa suotuisasti alkoholinkäytön vähentymiseen. Tutkimus sisältää viisi viikkoa kestävän seulontaohjelman, jonka jälkeen tutkimukseen soveltuvat tutkittavat jatkavat kahdeksan viikkoa kestävään terapiajaksoon ja 16 viikkoa kestävään seurantajaksoon.

Lisätietoja

Uusi tutkimuslääke alkoholiriippuvuuteen Clairvoyant Therapeutics