Hämeenlinnan Sotkankatu

Sotkankatu 5
13110 Hämeenlinna
Suomi

puh. 050 5090 959 (24/7)

Ajankohtaista

Palvelemme normaalisti koronavirukseen liittyvät varotoimet huomioiden. Läheiset voivat vierailla toimipisteessämme rajoitetusti ulkotiloissa. Ota etukäteen yhteyttä puhelimitse toimipisteen numeroon vierailusta sopimiseksi. Lue lisää A-klinikka Oy:n palveluissa noudatettavista varotoimista.

Palvelumme

A-klinikkayhteisö (ent. Asumispalvelukeskus) tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua päihdeongelmaisille, jotka eivät kykene itsenäiseen asumiseen. Palvelut on tarkoitettu hämeenlinnalaisille.

A-klinikkayhteisön alaisuudessa toimii kolme erilaista yhteisöä, joihin asukkaat sijoittuvat henkilökohtaisen tuen tarpeen mukaan. Yhteisöjen tarjoaman tuen määrä vaihtelee ympärivuorokautisesta kevyempään tukeen. Päihteettömyyden osalta eri yhteisöillä on erilaiset vaatimukset asukkaalle. Meillä on kokonaisuudessaan päihteettömyyttä vaativia, päihteidenkäyttöä rajaavia sekä päihteidenkäytön sallivia vaihtoehtoja.

Asukkaalla on mahdollisuus toipua turvallisen asuinympäristön, yhteisön tuen ja toiminnan sekä henkilökunnan avulla mahdollisimman omatoimiseen elämään. A-klinikkayhteisössä on mahdollisuus ateriapalveluihin.

Yhteisöissä noudatetaan viikko-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on ylläpitää päivärytmiä ja arjen rutiineja. Palveluun sisältyy hoidollisia ja toiminnallisia ryhmiä, yksilökeskusteluja ja tarvittava lääkehoito.

Miten palveluun pääsee

A-klinikkayhteisön palveluihin ei tarvita lähetettä tai maksusitoumusta. Asiakkaat ohjautuvat palveluihin itsenäisesti tai esimerkiksi sosiaalityön, terveyspalveluiden ja muiden päihdepalveluiden kautta.

Arviointi- tai haastattelukäynnille voi hakeutua ottamalla yhteyttä puhelimitse. Käynnillä kerrotaan asuinkohteiden toiminnasta ja arvioidaan hakijan kanssa hänelle soveltuvaa asumismuotoa. Lisäksi hakijaa ohjataan muiden vuokra-asuntojen hakemisesta Hämeenlinnan alueelta.

Asukasvalinnat tehdään asuntohakemusten ja haastattelujen perusteella kahden viikon välein pidettävässä asumispalvelutiimissä. Asuntohakemuksia saa A-klinikkayhteisöstä, tuetun asumisen ohjaajilta sekä Hämeenlinnan kaupungin aikuissosiaalityöstä.

Palveluasumisen yhteisöissä asukkaalta peritään Hämeenlinnan kaupungin määräämä asumispalvelumaksu, joka määritellään asiakkaan taloudellisen tilanteen mukaan.

Sivun lyhytosoite
a-klinikka.fi/a-klinikkayhteiso-hameenlinna
Jaa tämä sivu