Hämeenlinnan Sotkankatu

Sotkankatu 5
13110 Hämeenlinna
Suomi

puh. 050 509 0959 (24/7)

A-klinikkayhteisö tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua päihdeongelmaisille. Palvelut on tarkoitettu hämeenlinnalaisille.

Palvelumme

A-klinikkayhteisön alaisuudessa toimii kolme erilaista yhteisöä, joihin asukkaat sijoittuvat henkilökohtaisen tuen tarpeen mukaan. Yhteisöjen tarjoaman tuen määrä vaihtelee ympärivuorokautisesta kevyempään tukeen. Päihteettömyyden osalta eri yhteisöillä on erilaiset vaatimukset asukkaalle. Meillä on kokonaisuudessaan päihteettömyyttä vaativia, päihteidenkäyttöä rajaavia sekä päihteidenkäytön sallivia vaihtoehtoja.

Asukkaalla on mahdollisuus toipua turvallisen asuinympäristön, yhteisön tuen ja toiminnan sekä henkilökunnan avulla mahdollisimman omatoimiseen elämään. A-klinikkayhteisössä on mahdollisuus ateriapalveluihin.

Yhteisöissä noudatetaan viikko-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on ylläpitää päivärytmiä ja arjen rutiineja. Palveluun sisältyy hoidollisia ja toiminnallisia ryhmiä, yksilökeskusteluja ja tarvittava lääkehoito.

Miten palveluun pääsee

A-klinikkayhteisön palveluihin voi hakeutua itsenäisesti tai esimerkiksi sosiaalityön, terveyspalvelujen tai muiden päihdepalvelujen kautta. Palveluihin ei tarvita lähetettä tai maksusitoumusta.

Asumishakemuksen voi ladata sivultamme. Lomakkeita saa myös A-klinikkayhteisöstä, tuetun asumisen ohjaajilta ja Hämeenlinnan kaupungin aikuissosiaalityöstä. Hakemus palautetaan A-klinikkayhteisöön.

Sovi haastattelukäynti puhelimitse soittamalla A-klinikkayhteisön numeroon 050 509 0959. Käynnillä kerrotaan asuinkohteiden toiminnasta ja arvioidaan hakijan kanssa hänelle soveltuvaa asumismuotoa. Lisäksi hakijaa ohjataan muiden vuokra-asuntojen hakemisesta Hämeenlinnan alueelta.

Asukasvalinnat tehdään asumishakemusten ja haastattelujen perusteella kahden viikon välein pidettävässä asumispalvelutiimissä.

Palveluasumisen yhteisöissä asukkaalta peritään Hämeenlinnan kaupungin määräämä asumispalvelumaksu, joka määritellään asiakkaan taloudellisen tilanteen mukaan.

A-klinikkayhteisö toimi aiemmin nimellä Asumispalvelukeskus.

Oiva-sinetti

Sivun lyhytosoite
a-klinikka.fi/a-klinikkayhteiso-hameenlinna
Jaa tämä sivu