Stoppareissa nuori ei jää pulaan

Stoppareiden palvelut laajenevat Lahdessa

Mika Hallberg on auttanut nuoria päihdeongelmien hoitoon erikoistuneissa Stoppareissa jo 15 vuoden ajan. Stoppareihin tullaan silloin, kun hätä on suuri kotona tai sijaishuoltopaikassa. Pidämme kiinni siitä, ettei nuorta jätetä koskaan pulaan, Mika kertoo.

Aloitin työskentelyn Stoppareissa vuonna 2005 ohjaajana ja tällä hetkellä vastaan palvelupäällikkönä palveluista kokonaisuutena. Erityisesti viime vuosina palvelujen tarve on kasvanut ja osastoillemme on ollut jonoa. Lastensuojelun laitoshoidon tarve on lisääntynyt valtakunnallisesti ja varsinkin haastavasti päihteidenkäytöllä oireilevien nuorten hoitopaikoista on pulaa.

Palvelut laajenevat Lahdessa

Toimipisteemme sijaitsevat Haminassa ja Lahdessa, mutta kiireellisesti sijoitetut tai huostaan otetut nuoret voivat tulla palveluihimme mistä tahansa päin Suomea. Joulukuussa 2020 Lahden palvelumme laajentuivat uudella osastolla ja paikkamäärä kaksinkertaistui. Uusi kuntoutumisosasto tarjoaa pidempiaikaista hoitoa kodinomaisessa ympäristössä.

Meillä ei pelätä mitään oireilua, vaan kantavana ajatuksena on ratkaisukeskeisyys.

Meille tulevat nuoret ovat useimmiten iältään 17 vuoden hujakoilla, nuorimmat ovat 13-vuotiaita. Osa tulee suoraan kotoa mutta moni on ollut ensin jossain muussa laitospalvelussa. Meillä ei pelätä mitään oireilua, vaan kantavana ajatuksena on ratkaisukeskeisyys: Mitkä ovat nuoren omat voimavarat? Millaisen polun nuori voisi rakentaa itselleen meidän tuellamme?

Kiitosta pitkäjänteisestä työstä

Pidämme kiinni siitä, ettei nuorta jätetä koskaan pulaan. Meillä ei hylätä nuoria tai ohjata muualle, vaan tilanne hoidetaan aina tavalla tai toisella loppuun asti. Tästä on tullut paljon kiitosta kunnilta, jotka lähettävät nuoria meille hoitoon. Saamme myös nuorilta vuosienkin jälkeen kiitosta pitkäjänteisyydestä ja turvallisuudesta, jota he ovat hoidossamme kokeneet.

Kunnat arvostavat myös sitä, että huomioimme hoidossa koko perheen. Kun perhe on mukana, pystytään korjaamaan perheenjäsenten välejä ja vahvistamaan vanhempien uskoa omaan vanhemmuuteensa. Nuoren sijoitus herättää väkisinkin voimakkaita tunteita. Vaikka nuori ei sijoituksen jälkeen palaisikaan vanhempien luo asumaan, ovat he tärkeä tuki ja turva lapselleen.

Lastensuojelusta nuorten kohtaamiseen

Palvelumme ovat vahvasti resursoituja: pysäytys- ja arviointiosastoilla sekä lähihoito-osastolla henkilöstömitoitus on 1,8 ja kuntoutumisosastolla 1,4. Jos nuori tarvitsee tilanteensa vakauttamiseksi enemmän apua, sekin hoidetaan.

Työryhmissämme on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia eri koulutustaustoilla. Kaikille yhteistä on halu auttaa ja nähdä nuoren potentiaali oireiden takaa.

Nuorten kanssa työskenteleminen on vahvasti tiimityötä. Työryhmissämme on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia eri koulutustaustoilla. Kaikille yhteistä on halu auttaa ja nähdä nuoren potentiaali oireiden takaa. Meillä on nuorta arvostava ja kunnioittava asenne: jokainen nuori haluaa tulla kuulluksi, ja Stoppareissa tarjoamme siihen kannustavan, sallivan ja turvallisen paikan.

Image
Mika Hallberg

Kirjoittaja

Mika Hallberg työskentelee palvelupäällikkönä A-klinikka Oy:n Stoppareissa.

Tutustu Stoppareihin tarkemmin

Katso myös