Sosiaali- ja potilasasiavastaavatoiminnasta vastaavat hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki myös yksityisten palveluntuottajien osalta.

Jos tarvitset sosiaali- tai potilasasiavastaavan apua tai neuvoja, ota yhteyttä oman hyvinvointialueesi tai Helsingin kaupungin sosiaali- tai potilasasiavastaavaan. Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki vastaavat toiminnasta myös A-klinikka Oy:n palveluihin liittyen.

Jos olet tyytymätön meillä saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit ottaa ensin yhteyttä hoitoa antaneeseen työntekijään tai hänen esihenkilöönsä. Tällöin voimme selvittää asian ja korjata mahdolliset puutteet. Yhteyttä voit ottaa asiakaspalvelumme kautta soittamalla 010 506 5550 tai sähköpostitse [email protected].

Muistutus tai kantelu

Palveluun, hoitoon tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla tai potilaalla on oikeus tehdä muistutus tai kantelu. Muistutus tehdään hoitopaikkaan. A-klinikka Oy:n palveluihin liittyvän muistutuksen voit tehdä muistutuslomakkeella (pdf). Kantelu tehdään suoraan Aluehallintovirastoon tai Valviraan.

Potilasvahinkoilmoitus

Jos syntyy epäily potilasvahingosta tai hoitovirheestä, potilaalla on oikeus tehdä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle. Hyvinvointialueen tai Helsingin kaupungin potilasasiavastaava neuvoo vahinkoilmoituksen tekemisessä.