A-klinikan Margareeta Häkkinen vuoden 2023 terveysalan vaikuttajien listalla

Margareeta Häkkinen

A-klinikan ylilääkäri Margareeta Häkkinen valittiin terveysalan sadan vaikuttajan listalle. Mediuutiset on valinnut listalle sata ihmistä, jotka ovat vaikuttaneet vuonna 2023 merkittävästi terveydenhuoltoon ja vieneet sen toimintaa eteenpäin.

Valinnan perusteluissa todetaan Margareeta Häkkisen toimineen puheenjohtajana Päihdelääketieteen yhdistyksen työryhmässä, joka julkaisi ensimmäisen kotimaisen opioidikorvaushoidon hoitosuosituksen. Suosituksen tavoitteena on helpottaa ammattilaisten arkea sekä parantaa korvaushoidon laatua ja vähentää hoidon alueellista epätasa-arvoa.

”Toivoisin, että korvaushoitosuositusta lukisivat myös hyvinvointialueiden päättäjät, jotta korvaushoitoon saataisiin riittävät resurssit”, Margareeta Häkkinen sanoo.

”Suomessa on paljon opioidiriippuvaisia korvaushoidon ulkopuolella, joten potilaiden määrän täytyy kasvaa. Tämä taas tarkoittaa sitä, että nykyisillä resursseilla ei voida hoitaa yhä kasvavaa potilasmäärää, joista monella on myös muita terveysongelmia ja riippuvuuksia opioidiriippuvuuden lisäksi”, Häkkinen jatkaa.

”Korvaushoito on hyvä mahdollisuus, mutta samalla se on elämänmuutos, johon tarvitaan paljon tukea. Korvaushoito ei ole pelkkää lääkkeenjakoa, vaan sen kuuluisi olla yksilöllisesti suunniteltua, lääkeavusteista psykososiaalista hoitoa. Korvaushoito on näyttöön perustuvaa, tehokasta hoitoa, ja laadukkaasta korvaushoidosta hyötyy niin potilas kuin yhteiskuntakin”, toteaa Häkkinen.

Lue lisää

Opioidikorvaushoidon hoitosuositus Terveysalan 100 vaikuttajaa 2023

Katso myös